Redakční sdělení ze dne 23.8.1966 o opravě tiskové chyby v zákoně č. 52/1966 Sb. o osobním vlastnictví bytů, v českém vydání

23.8.1966 | Sbírka:  68/1966 Sb. | Částka:  25/1966ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 52/1966 Sb.
68/1966 Sb.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům
V zákoně č. 52/1966 Sb., v § 23 odst. 2 ve čtvrtém řádku od konce vypadlo slovo "byt", takže tento řádek zní správně takto: "povinnosti, užívá-li byt vlastník (§ 78 odst. 2 zákona" ...
Redakce