Výnos ze dne 8.6.1978, kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky strojírenských výrobků pro vývoz

30.8.1978 | Sbírka:  6/1978 | Částka:  22/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.