Redakční sdělení ze dne 14.6.1982 o opravě tiskové chyby

14.6.1982 | Sbírka:  65/1982 Sb. | Částka:  12/1982ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 710/1982
Pasivní derogace: 156/1989 Sb.
65/1982 Sb.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě tiskové chyby
ve výnosu Federálního statistického úřadu čj. 710/1982 o sledování překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků, v českém a slovenském vydání
Ve výnosu Federálního statistického úřadu registrovaném v částce 7 Sbírky zákonů ročníku 1982 je chybně uvedeno: "...ve spojení s § 3 nařízení vlády ČSSR č. 37/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu...". Správně má být: "...ve spojení s § 3 nařízení vlády ČSSR č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu...".
Redakce