Opatření ze dne 20.11.1990 o pozastavení uzavírání smluv o příspěvcích na individuální bytovou výstavbu a modernizaci rodinných domků

20.11.1990 | Sbírka:  122/22 421/1990 | Částka:  9/1990ASPI
122/22 421/1990
Opatření
o pozastavení uzavírání smluv o příspěvcích na individuální bytovou výstavbu a modernizaci rodinných domků
Referent: FMF -
JUDr. Janečková,
tel.: 5142157
MF ČR -
JUDr. Loudová,
tel.: 5142642
MF SR -
Krutek,
dpt., tel.: 46951
Čj.: V/3 - 22 500/1900
Čj.: 122/22 421/1990
Čj.: 2 787/1990-sekr.
(Tř. zn. 245)
Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky podle § 39 písm. b) zákona Federálního shromáždění č. 129/1989 Sb., o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), ministr financí České republiky podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona České národní rady č. 163/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky), a ministr financí Slovenské republiky podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona Slovenské národní rady č. 174/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky Slovenské socialistické republiky (rozpočtová pravidla), vydávají toto opatření:
Čl.1
K překonání nedostatku zdrojů ve státním rozpočtu federace, ve státním rozpočtu České republiky a ve státním rozpočtu Slovenské republiky se dočasně až do odvolání pozastavuje uzavírání smluv o poskytování státních příspěvků a stabilizačních příspěvků na individuální bytovou výstavbu a příspěvků na modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví příslušnými národními výbory a organizacemi podle § 18 příslušné vyhlášky o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, které se poskytovaly podle:
§ 17 a 19 vyhlášky č. 160/1976 Sb.,
§ 17, 19 a 24 vyhlášky č. 1/1982 Sb.,
§ 17 a 26 vyhlášky č. 136/1985 Sb., a
§ 17 a 26 vyhlášky č. 74/1989 Sb.
Čl.2
Pokud tyto smlouvy byly uzavřeny s občany - stavebníky (popř. členy družstev) před vydáním tohoto opatření, realizaci převodu finančních prostředků provede peněžní ústav podle uzavřené smlouvy.
Čl.3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
Ministr financí ČSFR:
Ing. V. Klaus, CSc., v.r.
Ministr financí ČR:
Ing. K. Špaček, v.r.
Ministr financí SR:
Ing. K. Kováč, CSc., v.r.