Vyhláška ze dne 30.9.1992 o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti

15.10.1992 | Sbírka:  470/1992 Sb. | Částka:  94/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
470/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 30. září 1992
o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti
Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruna").
(2) Stokoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Její hmotnost je 13 g, průměr 31 mm. Hrana mince je vroubkovaná. Při ražbě stokoruny je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000, v obsahu stříbra 5/1000.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA" je umístěn ve třech řádcích pod státním znakem. Označení hodnoty "100 Kčs" je uvedeno ve dvou řádcích pod názvem státu. Nuly v označení hodnoty jsou tvořeny spirálou. Líc stokoruny je doplněn dvěma drobnými dekory lidové slovenské výšivky, které jsou symetricky umístěny po stranách třetího a čtvrtého pole štítu státního znaku.
(2) Na rubu stokoruny je zobrazen kruhový motiv lidové slovenské výšivky, který je při spodním okraji částečně překryt nápisem "MUZEÁLNA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 1893 - 1993" umístěným ve třech řádcích v dolní polovině mince. Pod nápisem je vyobrazení šperku byzantského typu nalezeného na území Slovenska. Autorkou návrhu stokoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková -Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny při spodním okraji mince vpravo pod dvojitou spirálovou ozdobou šperku.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. prosince 1992.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
Příloha
Zobrazení: rub a líc popisované mince