Úřední sdělení ze dne 30.8.1994 o spolupráci s Policií České republiky při zadržování bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování

30.8.1994 | Sbírka:  28/1994 (CBO) | Částka:  21/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 37/1994 Sb., 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 21/1997 (CBO)
28/1994
Úřední sdělení
České národní banky
o spolupráci s Policií České republiky při zadržování bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
Na základě žádosti Komerční banky, a. s., projednala Česká národní banka s Policií České republiky možnost zajištění jednotného postupu policie a bank při zadržování bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování.
Banky mají podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a podle vyhlášky ČNB č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince, povinnost zadržení podezřelých bankovek a mincí bezodkladně oznámit orgánům policie nebo státního zastupitelství. Orgány Policie ČR na místní úrovni však velmi často požadují na pracovnících banky, aby danou skutečnost nejen oznámili, ale také aby zadrželi klienta, který předložil podezřelé peníze, až do příchodu policie.
Vzhledem k tomu, že zadržování osob ve většině případů přesahuje rámec oprávnění daných právními předpisy v oblasti bankovnictví i v oblasti trestněprávní, vydala Policie České republiky na základě projednání s Českou národní bankou v Bulletinu odboru padělání Ústředny Kriminální policie č. 1/1994 upozornění útvarům policie na tuto situaci a doporučila, aby ji jednotlivé útvary policie řešily s přihlédnutím k podmínkám na vlastním teritoriu dohodou s příslušnými bankami. Úplné znění textu upozornění Policie České republiky je pro zájemce k dispozici na odboru peněžním České národní banky.
Vrchní ředitel:
Ing. Kučera, v. r.