Vyhláška ze dne 10.10.1994 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí

10.11.1994 | Sbírka:  206/1994 Sb. | Částka:  63/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
206/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 10. října 1994
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Ke zdůraznění významu ochrany a tvorby životního prostředí se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 0,13 g, v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm a v obsahu stříbra 0,5 %.
§ 2
(1) Na líci dvousetkoruny je velký státní znak České republiky. Pod státním znakem je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a pod ním označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Po stranách horních polí státního znaku je umístěn letopočet ražby mince "1994" tak, že vlevo od prvního pole jsou číslice "1" a "9", vpravo od druhého pole číslice "9" a "4". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna pod druhou číslicí "0" v označení nominální hodnoty mince.
(2) Na rubu dvousetkoruny je motiv vycházející z kresby Leonarda da Vinci znázorňující vztah proporcí lidského těla - mužská postava na pozadí zeměkoule, asymetricky umístěné mírně vpravo od středu při spodním okraji mince. Kolem vyobrazení zeměkoule je v neuzavřeném opise text "OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ" a nad ním v polokruhu při okrajích mince symboly přírody - květ alpské protěže, čolek obecný, snítka smrku, kivi jižní a losos aljašský. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Ladislav Kozák. Iniciály jeho jména "LK" jsou umístěny při pravém spodním okraji vyobrazení zeměkoule.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. listopadu 1994.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.