Opatření ze dne 25.11.1994, kterým se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry

15.12.1994 | Sbírka:  282/65 545/94 | Částka:  71/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
FZ114/94
Opatření,
kterým se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze při obchodování s cennými papíry
J. Doktor,
tel.: 2454 2395
Čj.: 282/65 545/94 ze dne 25. listopadu 1994
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
(1) Tímto opatřením se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry podle zvláštních předpisů.1)
(2) Toto opatření se vztahuje na účetní jednotky vymezené v odstavci (1), které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele.2)
(3) Změny ve vykazování zůstatků účtů v rozvaze vyplývají z přílohy tohoto opatření.
Čl. II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se postupuje již při účetní závěrce pro rok 1994.
(3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příloha
Změny ve vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry
V čl. III přílohy Opatření, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry, čj.: 282/41 419/93, se mění odstavec 1.1 takto:
V rozvaze sestavené v plném rozsahu se uvedou zůstatky účtů
821 - řádek 053, sloupec 1 831, 835 - řádek 092, sloupec 5
836 - řádek 050 sloupec 1 nebo řádek 100, sloupec 5 podle charakteru zůstatku.
V rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu se uvedou zůstatky účtů
821 - řádek 046, sloupec 1 831, 835 - řádek 085, sloupec 5
836 - řádek 043, sloupec 1 nebo řádek 093, sloupec 5 podle charakteru zůstatku.
1) § 45 odst. 1 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
2) Opatření FMF čj.: V/20 100/1992 ze dne 15. června 1992 ve znění změn a doplňků.