Vyhláška ze dne 18.10.1995 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie

17.11.1995 | Sbírka:  267/1995 Sb. | Částka:  69/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
267/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 18. října 1995
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) K 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka nahoru i dolů v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolená odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra 1 %.
§ 2
(1) Na líci dvousetkoruny je velký státní znak České republiky. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu pod státním znakem. Pod státním znakem uprostřed je ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". V neuzavřeném opisu nad státním znakem je letopočet ražby dvousetkoruny "1996". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna uprostřed pod letopočtem ražby.
(2) Na rubu dvousetkoruny je na pozadí stylizované budovy Rudolfina zátiší symbolizující hudbu, vytvořené stylizovanými hudebními nástroji. Při spodním okraji dvousetkoruny je v neuzavřeném opisu text "ČESKÁ FILHARMONIE", při horním okraji dvousetkoruny jsou rovněž v neuzavřeném opisu letopočty "1896.1996". Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména "VO" jsou umístěny zdola nahoru v levé spodní části budovy Rudolfina nad písmenem "S" ve slově "ČESKÁ".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. prosince 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.