Opatření ze dne 29.1.2002, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce

29.1.2002 | Sbírka:  FZ2002/04 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.