Sdělení ze dne 4.11.2005 o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)

16.11.2005 | Sbírka:  454/2005 Sb. | Částka:  158/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 498/2003 Sb.
454/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 4. listopadu 2005
o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2006 aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (dále jen "ČVMJ"), vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 498/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.
Aktualizace ČVMJ je prováděna na základě požadavku Ministerstva obrany a týká se zavedení nové jednotky - Kč za normostranu. Nová jednotka Kč za normostranu bude mít značku Kč/ns, kód jednotky bude 04200. Jednotka bude začleněna do ČVMJ v části vybrané jednotky ekonomických veličin - vybrané jednotky peněžní a cenové.
Platné znění aktualizovaného ČVMJ bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.