Sdělení ze dne 25.5.2009 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona

9.6.2009 | Sbírka:  44/2009 (TV) | Částka:  12/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.