Sdělení ze dne 12.11.2010 o výsledku konzultace o závěrech přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285-28,0525 GHz a 28,8365-29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy

12.11.2010 | Sbírka:  197/2010 (TV) | Částka:  20/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.