Opatření ze dne 15.12.2010 obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008

29.12.2010 | Sbírka:  206/2010 (TV) | Částka:  23/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.