Sdělení ze dne 13.8.2014 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

20.8.2014 | Sbírka:  172/2014 Sb. | Částka:  72/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 206/2010 Sb.
172/2014 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. srpna 2014
o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. září 2014 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 a aktualizované sděleními Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb. ze dne 29. května 2012 a č. 184/2013 Sb. ze dne 24. června 2013.
Předmětem aktualizace jsou změny názvů vybraných podskupin a kategorií a zavedení nové kategorie
Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
Příloha
Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) aktualizované k 1. 9. 2014
 
Tabulka č. 1: Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), jejichž název byl aktualizován k 1. 9. 2014

+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| Kód   | Název položky platný do 31.8.2014        | Název položky platný od 1.9.2014        |        
| položky |                         |                         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 11204  | Členové představenstev společností       | Členové statutárních orgánů           |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 24333  | Specialisté v oblasti prodeje a nákupu     | Specialisté v oblasti prodeje a nákupu     |
|     | lékařských a farmaceutických produktů      | farmaceutických produktů            |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 25140  | Programátoři počítačových aplikací       | Programátoři počítačových aplikací specialisté |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 26356  | Sociální pracovníci specialisté v probačních  | Sociální pracovníci specialisté v azylových   |
|     | střediscích, nápravných a jiných zařízeních   | domech, probačních střediscích, nápravných   |
|     |                         | a jiných zařízeních               |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 31193  | Technici technologové v ostatních průmyslových | Technici technologové, normovači v ostatních  |
|     | oborech                     | průmyslových oborech              |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 34126  | Sociální pracovníci v probačních střediscích,  | Sociální pracovníci v azylových domech,     |
|     | nápravných a jiných zařízeních         | probačních střediscích, nápravných a jiných   |
|     |                         | zařízeních                   |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 34311  | Umělečtí fotografové              | Umělečtí, reklamní fotografové         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 35110  | Technici provozu informačních a komunikačních  | Technici provozu informačních a komunikačních  | 
|     | technologií                   | technologií, technici programátoři       |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 5151  | Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích  | Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích    |
|     | a dalších zařízení               | a dalších zařízení               |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 51511  | Provozní pracovníci školních jídelen a menz   | Vedoucí provozu školních jídelen a menz     |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 51512  | Provozní pracovníci v ubytování, stravování a  | Vedoucí provozu v ubytování, stravování a    |
|     | pohostinství (kromě školních jídelen a menz)  | pohostinství (kromě školních jídelen a menz)  |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 51513  | Provozní pracovníci sportovních zařízení    | Vedoucí provozu sportovních zařízení      |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 51519  | Provozní pracovníci v ostatních zařízeních   | Vedoucí provozu v ostatních zařízeních     |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 5321  | Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci osobní péče | Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách |
|     | ve zdravotnických a sociálních zařízeních    | v oblasti pobytové péče             |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 53211  | Ošetřovatelé ve zdravotnických a sociálních   | Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče      |
|     | zařízeních                   |                         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 53212  | Pracovníci v přímé obslužné péči        | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti    |
|     |                         | pobytové péče                  |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 53219  | Ostatní pracovníci příbuzní ošetřovatelům ve  | Ostatní pracovníci v sociálních službách    |
|     | zdravotnických a sociálních zařízeních     | v oblasti pobytové péče             |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 5322  | Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci v oblasti  | Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách |
|     | domácí péče a terénních sociálních služeb    | v oblasti ambulantních a terénních služeb a   |
|     |                         | domácí péče                   |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 53221  | Ošetřovatelé v oblasti domácí péče a terénních | Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních |
|     | sociálních služeb                | služeb a domácí péče              |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 53222  | Pečovatelé v oblasti domácí péče a terénních  | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti    |
|     | sociálních služeb                | ambulantních a terénních služeb a pečovatelé  |
|     |                         | domácí péče                   |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 53229  | Ostatní pracovníci příbuzní ošetřovatelům    | Ostatní pracovníci v sociálních službách    |
|     | v oblasti domácí péče a terénních sociálních  | v oblasti ambulantních a terénních služeb a   |
|     | služeb                     | domácí péče                   |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 75342  | Autočalouníci                  | Čalouníci dopravních prostředků         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 

Tabulka č. 1: Položka Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zavedená k 1. 9. 2014
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| Kód   | Název položky                                           |        
| položky |                                                      |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| 53113  | Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních          |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 Vysvětlivky:  podskupina      položka označená čtyřmístným kódem
         kategorie       položka označená pětimístným kódem