Nařízení ze dne 1.10.2014 o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

20.10.2014 | Sbírka:  218/2014 Sb. | Částka:  93/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 503/2012 Sb.
Aktivní derogace: 237/2011 Sb.
Pasivní derogace: 185/2016 Sb., 65/2016 Sb.
218/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. října 2014
o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Změna: 65/2016 Sb.
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů:
§ 1
Rezervu státních pozemků tvoří pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, uvedené v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Nařízení vlády č. 237/2011 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, se zrušuje.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
Příloha
Pozemky vymezené pro vytvoření rezervy členěné pro jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy
A. Ministerstvo dopravy
B. Ministerstvo kultury

C. Ministerstvo průmyslu a obchodu

D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

E. Ministerstvo vnitra

F. Ministerstvo zemědělství