Sdělení ze dne 29.9.2015 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015

30.9.2015 | Sbírka:  247/2015 Sb. | Částka:  100/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
247/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 29. září 2015
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 119/2015 Sb. se dne 26. září 2015 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opakované volby do Zastupitelstva obce Přední Výtoň.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:  1
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:    208
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:   155
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:      7
  v tom podle volebních stran:
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem    7
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
 hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
 nevyskytlo se
Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
 nevyskytlo se
Předseda Státní volební komise:
v z. JUDr. Henych v. r.