Sdělení ze dne 22.5.2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017

23.5.2017 | Sbírka:  156/2017 Sb. | Částka:  53/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
156/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 22. května 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 385/2016 Sb., č. 412/2016 Sb., č. 466/2016 Sb., č. 9/2017 Sb., č. 16/2017 Sb., č. 22/2017 Sb., č. 27/2017 Sb. a č. 39/2017 Sb. se dne 20. května 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:       10
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:         4 038
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        2 300
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:            74
  v tom podle volebních stran:
   1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová    1
   53 Občanská demokratická strana                     2
   80 Nezávislí kandidáti                         0
   88 NEZÁVISLÍ                              2
   90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem       66
  166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                        3
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž 
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
 
  Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
 
     nevyskytlo se
 
  Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené 
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
 
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.