Sdělení ze dne 28.6.2017 o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-7 725/2016-606/XXIII.vyř. ze dne 28. 6. 2017 a čj. ČTÚ-50 220/2017-603 ze dne 5. 12. 2017 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

3.1.2018 | Sbírka:  2/2018 (TV) | Částka:  1/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.