Balíček – půjčování e-učebnic pro 3. ročníky právnických fakult (E-kniha)

Balíček – půjčování e-učebnic pro 3. ročníky právnických fakult (E-kniha)

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970V balíčku najdete potřebné studijní materiály pro předměty povinné ve 3. ročníku právnických fakult, a to vždy v nejnovějším vydání.
Za tyto knihy v celkové hodnotě 7000 Kč zaplatíte jen 485 Kč měsíčně:
• Občanské právo hmotné 1• Sbírka příkladů z obchodního práva• Trestní právo hmotné• Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního• Pracovní právo v bodech s příklady• Mezinárodní právo soukromé Evropské unie• Právo mezinárodního obchodu• Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku• Správní věda – Teorie veřejné správy• Kriminologie• Bankovní obchody• Zvláštní soudní řízení
K učebnicím Vám garantujeme přístup po celý letní semestr 2015, tj. od 1. března do 30. září 2015.
Všechny potřebné studijní materiály budete mít díky moderní elektronické aplikaci přístupné ze svého tabletu nebo počítače, navzájem provázané a s možností připojení vašich vlastních poznámek.