Bezpečnost a hygiena práce

Bezpečnost a hygiena práce

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Měsíčník Bezpečnost a hygiena práce je určen všem odborníkům, zabývajícím se bezpečností a ochranou zdraví při práci.Časopis své čtenáře informuje o technických normách, nařízeních vlády, vyhláškách a dalších závazných předpisech v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.
Seznamte se časopisem - prolistujte si ukázkové číslo BHP 11_2014 v PDF.
Obsah časopisu je určen nejen osobám zodpovědným za prevenci rizik, ale rovněž personalistům a managementu celých podniků.
Kromě ryze odborných statí jsou na stránkách časopisu rozebírány i velmi praktické otázky: úrazy, které se staly, včetně citace porušených nařízení, odpovědi na dotazy, s nimiž se čtenáři na redakci obracejí. Široký okruh renomovaných autorů - odborníků z oblasti BOZP je zárukou vysoké obsahové úrovně a již po mnoho let je nepostradatelnou pomůckou bezpečnostních techniků. Prostřednictvím pravidelných rubrik poskytuje rady a informace o technických novinkách a jejich využití ke zvýšení bezpečnosti práce.
V rámci předplatného časopisu BHP máte zároveň přístup ke službě BOZP Online (http://bozp.wkonline.cz), rovněž můžete uplatnit slevu 30 % na vzdělávací akce pořádané nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR (viz http://obchod.wkcr.cz/seminare.html).  Kromě pravidelných měsíčních tištěných informací v časopisu tak získáte i neomezený přístup: - k vyhledávání ve všech článcích publikovaných v časopisu BHP od roku 2006,- pro sledování nových článků řešících danou problematiku,- k plnému znění právních předpisů z oblasti BOZP i k jejich změnám, na něž budete upozorňováni prostřednictvím e-mailu na uživatele (tj. alertové služby),- ke všem výhodám plynoucím z možností internetových služeb (rychlé a přesné vyhledávání dle kritérií, uživatelské profily apod.).