Krajské zřízení

Krajské zřízení

Autor: Rudolf Cogan


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970První monografie zaměřená výlučně na kraje.
Kniha souborně pojímá základní aspekty krajského zřízení. Po historickém a mezinárodním srovnání středních stupňů veřejné správy se výklad soustředí na samu podstatu krajů jako právních entit. Těžištěm jsou otázky organizačního uspořádání kraje, v základním rozsahu jsou zmíněny vztahy jednotek územní samosprávy a vztahy krajů a státu, a dále i instituty hospodářského systému krajů. Práce je především výkladem de lege lata, v mnoha otázkách, zejména organizačních, však  platnou právní úpravu překonává a předkládá návrhy nových řešení. Kniha je určena odborné veřejnosti, může být cennou a inspirativní pomůckou členům zastupitelstev krajů a pracovníkům krajských úřadů.