meritum Daň z přidané hodnoty 2019 (E-kniha)

meritum Daň z přidané hodnoty 2019 (E-kniha)

Autor: Zdeňka Hušáková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 14. 5. 2019meritum Daň z přidané hodnoty 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.
Publikace je rozdělena do tří částí:

obecné principy daně z přidané hodnoty,
uplatňování daně z přidané hodnoty,
správa daně z přidané hodnoty.

Výklad je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019.
Vydání merita DPH pro rok 2019:

zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. 4. 2019,
se věnuje novým pravidlům uplatňování DPH u poukazů, změnám v úpravě odpočtu a opravám základu daně a výše daně pro daň z přidané hodnoty a
dále se zaměřuje na nová pravidla pro výpočet daně a stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb.