Soudce

Soudce

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Časopis Soudce je jediným profesním soudcovským časopisem v České republice. Jeho vydavatelem je Soudcovská unie ČR, nakladatelství a redakci zajišťuje společnost Wolters Kluwer.
Časopis vychází od počátku 90. let 20. století, základ současné podoby a měsíční periodicitu získal před deseti lety a postupně se stal prestižním právnickým periodikem. Je věnován materiálům týkajícím se organizaci soudní moci, otázkám soudcovské nezávislosti, odborným soudním problémům právním, ale také spolkovému životu justiční obce.
Je určen nejen soudcům, justičním čekatelům a asistentům soudců, ale také dalšímu soudnímu personálu, ostatním právnickým profesím, orgánům státní a veřejné správy, zastupitelským sborům, legislativcům, odborníkům působícím v akademické právnické sféře, studentům právnických fakult a dalším zájemcům.