Soudní judikatura - rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a to z nejdůležitějších a nejzajímavějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, případně vrchních soudů. Cílem uveřejňování judikatury je sjednocování rozhodování soudů, přičemž kvalifikovaně vybíraná a pro potřeby právnické veřejnosti upravená judikatura je cenným zdrojem informací už vzhledem k tomu, že existuje významný vliv judikatury Nejvyššího soudu na rozhodování soudů nižších stupňů. Kompletní archiv ročníků 1997-2002 s možností vyhledávání najdete na CD Soudní judikatura 1997-2002 a archiv ročníků 2002-2003 na CD Soudní judikatura 2002-2003.