Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Autor: Jiří Čapek, Jiří Boguszak, Aleš Gerloch


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Druhé, aktualizované a přepracované vydání vysokoškolské učebnice. Publikace podává systematický výklad hlavních typů právních kultur, pramenů práva, právních norem a jejich aplikace a interpretace, vztahu státu a práva, struktury právního státu a záruk zákonnosti.