Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Advokáti v České republice 2013

Advokáti v České republice 2013

Česká advokátní komora

Reprezentativní a komplexní adresář advokátů, který vydává Česká advokátní komora se společností Wolters Kluwer ČR při příležitosti 6. sněmu České advokátní komory v říjnu toto roku.
Adresář advokátů navíc vychází v...

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Irena Lhotková, Ivana Šnýdrová, Michaela Tureckiová

Známá pravda „Pokud chcete vést ostatní, tak se nejdříve musíte naučit vést sám sebe." (Adair, 2009) vyjadřuje podstatu toho, že sebeřízení je základem jakékoliv manažerské nebo lídrovské činnosti.
Publikace Sebeřízení...

Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice

Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice

Radim Boháč

Kniha přináší nový, komplexní pohled na otázky daňových příjmů veřejných rozpočtů.
Z hlediska práva je daňová a rozpočtová problematika předmětem finančního práva, jehož jsou rozpočtové právo a daňové právo nedílnou...

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání

Vladimír Kůrka, Karel Svoboda

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. připravilo druhé vydání přehledu judikatury na téma výkonu rozhodnutí a exekuce. Aktualizovaný Přehled byl zhotoven s přihlédnutím k podstatným změnám, k nimž došlo po novele občanského...

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty - s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty - s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Pavel Horák

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací...

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství (E-kniha)

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství (E-kniha)

Irena Lhotková, Ivana Šnýdrová, Michaela Tureckiová

Známá pravda „Pokud chcete vést ostatní, tak se nejdříve musíte naučit vést sám sebe." (Adair, 2009) vyjadřuje podstatu toho, že sebeřízení je základem jakékoliv manažerské nebo lídrovské činnosti.
Publikace Sebeřízení...

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty - s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty - s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Pavel Horák

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací...

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Vladimír Kůrka, Karel Svoboda

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. připravilo druhé vydání přehledu judikatury na téma výkonu rozhodnutí a exekuce. Aktualizovaný Přehled byl zhotoven s přihlédnutím k podstatným změnám, k nimž došlo po novele občanského...

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty - s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty - s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Pavel Horák

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací...

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Vladimír Kůrka, Karel Svoboda

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. připravilo druhé vydání přehledu judikatury na téma výkonu rozhodnutí a exekuce. Aktualizovaný Přehled byl zhotoven s přihlédnutím k podstatným změnám, k nimž došlo po novele občanského...

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru (E-kniha)

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru (E-kniha)

Jana Vodáková

Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických systémů chápáno spíše jako zabezpečování zdrojů pro průběžné...

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

Jana Vodáková

Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických systémů chápáno spíše jako zabezpečování zdrojů pro průběžné...

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jana Vodáková

Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických systémů chápáno spíše jako zabezpečování zdrojů pro průběžné...

Zákon o rybářství - Komentář (E-kniha)

Zákon o rybářství - Komentář (E-kniha)

Alexander Šíma

Publikace obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Zmíněny jsou i části souvisejících právních předpisů, např. zákona o vodách, zákona o ochraně přírody a...

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část (E-kniha)

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část (E-kniha)

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová

Učebnice získala prestižní ocenění "Nejhodnotnější právnická publikace roku 2013" a "Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních".
Učební pomůcka od osvědčeného autorského...

Zákon o rybářství - Komentář

Zákon o rybářství - Komentář

Alexander Šíma

Publikace obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Zmíněny jsou i části souvisejících právních předpisů, např. zákona o vodách, zákona o ochraně přírody a...

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová

Učebnice získala prestižní ocenění "Nejhodnotnější právnická publikace roku 2013" a "Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních".
Učební pomůcka od osvědčeného autorského...

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

Tomáš Jaroš

Publikace na základě aktuální judikatury NSS přináší ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob.
Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role...

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Jakub Morávek

Publikace si klade za cíl podat komplexní rozbor problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů; to vše ve světle obecné materie zpracování osobních údajů. Jejím prostřednictvím je...

Mezinárodní zdanění příjmů, 3., aktualizované a doplněné vydání (E-kniha)

Mezinárodní zdanění příjmů, 3., aktualizované a doplněné vydání (E-kniha)

Vlastimil Sojka

Kniha je k dostání pouze v síti partnerských knihkupectví.
První dvě vydání této publikace se setkala s příznivým ohlasem odborné veřejnosti. Třetí, aktualizované a doplněné vydání nabízí základní orientaci v problematice...