Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

Jana Vodáková

Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických systémů chápáno spíše jako zabezpečování zdrojů pro průběžné...

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jana Vodáková

Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických systémů chápáno spíše jako zabezpečování zdrojů pro průběžné...

Zákon o rybářství - Komentář (E-kniha)

Zákon o rybářství - Komentář (E-kniha)

Alexander Šíma

Publikace obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Zmíněny jsou i části souvisejících právních předpisů, např. zákona o vodách, zákona o ochraně přírody a...

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část (E-kniha)

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část (E-kniha)

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová

Učebnice získala prestižní ocenění "Nejhodnotnější právnická publikace roku 2013" a "Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních".
Učební pomůcka od osvědčeného autorského...

Zákon o rybářství - Komentář

Zákon o rybářství - Komentář

Alexander Šíma

Publikace obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Zmíněny jsou i části souvisejících právních předpisů, např. zákona o vodách, zákona o ochraně přírody a...

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová

Učebnice získala prestižní ocenění "Nejhodnotnější právnická publikace roku 2013" a "Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních".
Učební pomůcka od osvědčeného autorského...

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

Tomáš Jaroš

Publikace na základě aktuální judikatury NSS přináší ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob.
Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role...

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Jakub Morávek

Publikace si klade za cíl podat komplexní rozbor problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů; to vše ve světle obecné materie zpracování osobních údajů. Jejím prostřednictvím je...

Mezinárodní zdanění příjmů, 3., aktualizované a doplněné vydání (E-kniha)

Mezinárodní zdanění příjmů, 3., aktualizované a doplněné vydání (E-kniha)

Vlastimil Sojka

Kniha je k dostání pouze v síti partnerských knihkupectví.
První dvě vydání této publikace se setkala s příznivým ohlasem odborné veřejnosti. Třetí, aktualizované a doplněné vydání nabízí základní orientaci v problematice...

Lázeňský zákon. Komentář

Lázeňský zákon. Komentář

Jaroslav Staněk

Publikace přináší úplné znění zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících...

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů (E-kniha)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů představuje rozhodnutí vztahující se k § 85 až 87 a § 96 až 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Pro komplexní náhled na problematiku výživného dětí, je zahrnuta do...

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů představuje rozhodnutí vztahující se k § 85 až 87 a § 96 až 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Pro komplexní náhled na problematiku výživného dětí, je zahrnuta do...

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

Petr Pospíšil

Jak z tohoto názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy.
Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek"...

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu (E-kniha)

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu (E-kniha)

Petra Polišenská, Petr Lavický

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru...

Znalectví

Znalectví

Lukáš Křístek

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle...

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu

Petra Polišenská, Petr Lavický

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru...

Nové obzory týmů

Nové obzory týmů

překlad Pavel Procházka, R. Meredith Belbin

Profesor R. Meredith Belbin věnoval celou svou profesní kariéru hledání role člověka v týmové práci. Tato kniha je výpravou do minulosti i budoucnosti lidské práce v týmech. Na cestu za poznáním se z univerzity v Cambridge vydala...

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petra Polišenská, Petr Lavický

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru...

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petra Polišenská, Petr Lavický

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva.

Petr Lavický

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury.
Každé...