Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech dokazování (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech dokazování (E-kniha)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Přehled judikatury ve věcech dokazování

Přehled judikatury ve věcech dokazování

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Vladimír Šagát, Jan Pavel, František Ochrana, Juraj Nemec

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Kontrola ve veřejné správě (E-kniha)

Kontrola ve veřejné správě (E-kniha)

Vladimír Šagát, Jan Pavel, František Ochrana, Juraj Nemec

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie)

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie)

Magdaléna Vyškovská

Publikace se zabývá výkladem smluv o zamezení dvojího zdanění. Každý jednotlivý článek smluv o zamezení dvojího zdanění je doplněn výkladem a související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a jeho francouzské obdoby,...

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie) (E-kniha)

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d´Etat (Francie) (E-kniha)

Magdaléna Vyškovská

Publikace se zabývá výkladem smluv o zamezení dvojího zdanění. Každý jednotlivý článek smluv o zamezení dvojího zdanění je doplněn výkladem a související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a jeho francouzské obdoby,...

Zákon o spotřebních daních. Komentář

Zákon o spotřebních daních. Komentář

Milan Tomíček, Petra Petrová, Bohumila Kotenová

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující vývoj v této oblasti.
Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým...

Městská a příměstská kolejová doprava

Městská a příměstská kolejová doprava

Ondřej Trešl, Martin Jacura, Jiří Pejša, Bohumil Kubát

Autoři publikace si vytkli cíl zpracovat souhrnný přehled problematiky městské a příměstské kolejové dopravy se zvláštním zaměřením na stav a rozvoj této problematiky ve středoevropském prostoru. Na pozadí stručného shrnutí...

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a...

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech dokazování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech dokazování představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního...

Ekonomický rozměr občanské společnosti (E-kniha)

Ekonomický rozměr občanské společnosti (E-kniha)

Magdalena Hunčová

Publikace přináší nové poznatky ke konceptu, roli a ekonomické dimenzi občanské společnosti a zaplňuje tak určitou mezeru na našem trhu odborné literatury. Fenomén občanské společnosti bývá obvykle nahlížen a studován jako...

Ekonomický rozměr občanské společnosti

Ekonomický rozměr občanské společnosti

Magdalena Hunčová

Publikace přináší nové poznatky ke konceptu, roli a ekonomické dimenzi občanské společnosti a zaplňuje tak určitou mezeru na našem trhu odborné literatury. Fenomén občanské společnosti bývá obvykle nahlížen a studován jako...

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. (E-kniha)

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. (E-kniha)

Jindřich Vítek

Předkládaná monografie se zabývá problematikou neplatnosti usnesení valné hromady jednoho druhu kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava shodné oblasti u akciové...

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o.

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o.

Jindřich Vítek

Předkládaná monografie se zabývá problematikou neplatnosti usnesení valné hromady jednoho druhu kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava shodné oblasti u akciové...

Ochrana a licencování počítačového programu (E-kniha)

Ochrana a licencování počítačového programu (E-kniha)

Bohumír Štědroň

Kniha se zabývá problematikou ochrany softwaru a bude velmi cennou pomůckou pro vývojáře, spotřebitele, ale i právníky, studenty různých oborů nebo řídící pracovníky. Není jednoduché orientovat se v celé řadě informačních...

Ochrana a licencování počítačového programu

Ochrana a licencování počítačového programu

Bohumír Štědroň

Kniha se zabývá problematikou ochrany softwaru a bude velmi cennou pomůckou pro vývojáře, spotřebitele, ale i právníky, studenty různých oborů nebo řídící pracovníky. Není jednoduché orientovat se v celé řadě informačních...

Československé civilní právo procesní

Československé civilní právo procesní

Václav Hora

Kniha z edice klasických právnických děl je reprintem původního vydání učebnice civilního práva procesního, jejímž autorem je profesor Václav Hora.
Kniha poskytuje obšírný výklad procesních institutů a seznamuje s proncipy...

Základy účetnictví

Základy účetnictví

Dana Dvořáková

Publikace vychází z mezinárodních standardů účetního výkaznictví i z účetnictví v ČR. Cílem je podat takový výklad, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti...