Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Culpa in contrahendo (E-kniha)

Culpa in contrahendo (E-kniha)

Zbyněk Matula

Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti.
Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky...

Management - učíme se od těch nejlepších

Management - učíme se od těch nejlepších

Frank Arnold

Kniha předního německého odborníka v oblasti managementu klade znepokojivé otázky: Jak si má člověk vysvětlit působivé životní úspěchy tak rozdílných osobností, jako jsou Herbert von Karajan a Madonna, Alexander von Humboldt a...

Nemůžete na semináři učit dítě jezdit na kole

Nemůžete na semináři učit dítě jezdit na kole

překlad B. Švehlová, David H. Sandler

Systém o 7 krocích Sandlerova institutu prodeje pro úspěšný prodej   „Učit se profesionálně prodávat je do velké míry jako učit se jízdě na kole. Lidé se neučí na semináři prodávat, ale zesílený výcvik na semináři je...

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo

Zbyněk Matula

Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti.
Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky...

Meritum Nevýdělečné organizace 2012

Meritum Nevýdělečné organizace 2012

Meritum Nevýdělečné organizace 2012 je ucelený průvodce fungováním nestátních neziskových organizací v roce 2012 v  komfortní a přehledné struktuře. Meritum poskytuje maximálně jednoduchý systém v přesném a rychlém...

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář (E-kniha)

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář (E-kniha)

Ondřej Kunc, Jana Tkáčiková, Tomáš Rada

Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně...

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář

Zákon o vinohradnictví a vinařství. Komentář

Ondřej Kunc, Jana Tkáčiková, Tomáš Rada

Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně...

Listina základních práv a svobod. Komentář (E-kniha)

Listina základních práv a svobod. Komentář (E-kniha)

Ivo Pospíšil, Tomáš Langášek, Vojtěch Šimíček, Eliška Wagnerová

Významné dílo z oblasti ústavního práva
V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody...

Listina základních práv a svobod. Komentář

Listina základních práv a svobod. Komentář

Ivo Pospíšil, Tomáš Langášek, Vojtěch Šimíček, Eliška Wagnerová

Významné dílo z oblasti ústavního práva
V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody...

Nemůžete na semináři učit dítě jezdit na kole

Nemůžete na semináři učit dítě jezdit na kole

David H. Sandler, překlad B. Švehlová

Systém o 7 krocích Sandlerova institutu prodeje pro úspěšný prodej   „Učit se profesionálně prodávat je do velké míry jako učit se jízdě na kole. Lidé se neučí na semináři prodávat, ale zesílený výcvik na semináři je...

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví (E-kniha)

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví (E-kniha)

Jan Mach

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje odpovědnosti občanskoprávní...

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví

Jan Mach

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje odpovědnosti občanskoprávní...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. (E-kniha)

Petr Lavický

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany,...

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II.

Petr Lavický

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany,...

Fyzické osoby a daň z příjmů 2012, 3. aktualizované a rozšířené vydání

Fyzické osoby a daň z příjmů 2012, 3. aktualizované a rozšířené vydání

Ivan Macháček

Třetí vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje jednak na daňové řešení různých situací fyzické osoby v rámci stanovení správné daňové povinnosti za rok 2011 a jednak na řešení daně z příjmů...

Přepravní, zasílatelské a logistické služby

Přepravní, zasílatelské a logistické služby

Lukáš Svoboda, Petr Kolář, Petr Pernica, Lubomír Zelený, Radek Novák

Ústředním předmětem této knihy jsou přepravní, zasílatelské a logistické služby, a to od jejich teoretického vymezení až po jejich charakteristiku a aplikovaný rozbor souvisejících problémových okruhů v jejich jednotlivých...

Přepravní, zasílatelské a logistické služby (E-kniha)

Přepravní, zasílatelské a logistické služby (E-kniha)

Lukáš Svoboda, Petr Kolář, Petr Pernica, Lubomír Zelený, Radek Novák

Ústředním předmětem této knihy jsou přepravní, zasílatelské a logistické služby, a to od jejich teoretického vymezení až po jejich charakteristiku a aplikovaný rozbor souvisejících problémových okruhů v jejich jednotlivých...

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku) (E-kniha)

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku) (E-kniha)

Irena Pelikánová

Učebnice navazuje na úspěšné první čtyři díly Obchodního práva od profesorky Ireny Pelikánové. V podání složité problematiky právní odpovědnosti je v knize zohledněna obrovská variabilita úprav a propletenost...

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku)

Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku)

Irena Pelikánová

Učebnice navazuje na úspěšné první čtyři díly Obchodního práva od profesorky Ireny Pelikánové. V podání složité problematiky právní odpovědnosti je v knize zohledněna obrovská variabilita úprav a propletenost...

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář (E-kniha)

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář (E-kniha)

Ladislav Smejkal, Jaroslav Fenyk

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí oborné veřejnosti — soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům,...