Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Politologie nejen pro právníky (E-kniha)

Politologie nejen pro právníky (E-kniha)

Jiří Kroupa

Kniha je určena především posluchačům právnických fakult, které seznámí se základními pojmy teorie politiky a institucí politického systému.
Teoretická východiska jsou názorně demonstrována na fungování politického systému...

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Karel Svoboda

Tento Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Námitka promlčení patří mezi nejfrekventovanější procesní obrany, které účastníci civilního...

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Karel Svoboda

Tento Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Námitka promlčení patří mezi nejfrekventovanější procesní obrany, které účastníci civilního...

Právní subjektivita (E-kniha)

Právní subjektivita (E-kniha)

Robert Pelikán

Pojem právní subjektivity — jeden z centrálních pojmů právní teorie — dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými...

Odhalte nepsaná pravidla hry v zaměstnání. Ženy, nebojte se systému vytvořeného muži

Odhalte nepsaná pravidla hry v zaměstnání. Ženy, nebojte se systému vytvořeného muži

Isabel Nitzscheová

Vedoucí pozice ve firmách jsou stále obsazené převážně muži. Jak je to možné? Trenérka manažerů a koučerka Isabel Nitzscheová na základě autentických příkladů a příběhů ukazuje, jak můžou ženy odhalit mužská...

Právní subjektivita

Právní subjektivita

Robert Pelikán

Pojem právní subjektivity — jeden z centrálních pojmů právní teorie — dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými...

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla (E-kniha)

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla (E-kniha)

Pavel Koukal

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany...

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Pavel Koukal

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany...

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností

Jindřich Vítek

Předkládaná monografie se zabývá odpovědností statutárních orgánů obchodních společností z pohledu právní teorie a praxe. Hodnotí současný stav právní úpravy vzhledem k budoucí právní úpravě v novém občanském zákoníku...

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností (E-kniha)

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností (E-kniha)

Jindřich Vítek

Předkládaná monografie se zabývá odpovědností statutárních orgánů obchodních společností z pohledu právní teorie a praxe. Hodnotí současný stav právní úpravy vzhledem k budoucí právní úpravě v novém občanském zákoníku...

Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v organizaci

Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v organizaci

Jiří Vronský

Publikace Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů se zabývá profesiografií jako významným metodickým nástrojem, uplatňovaným při personálních činnostech a řízení lidských zdrojů. Komplexnost...

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Lucie Štěpánková, Hana Sedláčková, Zora Syslová

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní pedagogikou. Autorky přistupují k textu se snahou pomoci čtenáři pochopit smysl, účel a proces hodnocení...

Konec pokroku aneb Jak nás moderní ekonomie zradila

Konec pokroku aneb Jak nás moderní ekonomie zradila

přeložila Soňa Reimannová, Graeme Maxton

Světový bestseller Konec pokroku Vám otevře oči Kniha byla zařazena do Top 20 světových bestsellerů a nominována na cenu Financial Times a Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011. Poslední, velmi čtivě napsaná kniha Graema...

Meritum Příspěvkové organizace 2012-2013

Meritum Příspěvkové organizace 2012-2013

Zdeněk Morávek, Alena Mockovčiaková, Danuše Prokůpková

Meritum Příspěvkové organizace 2012-2013 je ucelený průvodce fungováním příspěvkových organizací.
Text je zpracován dle právního stavu k 30. 6. 2012. V případě dalšího legislativního vývoje budou do konce roku 2013 vydávány...

Respekt v zaměstnání

Respekt v zaměstnání

Andrea Lienhartová

Respekt by chtěl mít každý. Není divu! Vždyť jen v atmosféře vzájemné úcty vás může práce bavit a může být zdrojem spokojenosti a štěstí. Otázkou tak zůstává: Jak toho dosáhnout? Již dávno bylo prokázáno, že...

E-learning učení (se) s online technologiemi

E-learning učení (se) s online technologiemi

Petr Škyřík, Jiří Rambousek, Petr Sudický, Jiří Zounek

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují nejenom teoretická východiska e-learningu, ale řeší také jeho praktické otázky. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v...

E-learning učení (se) s online technologiemi (E-kniha)

E-learning učení (se) s online technologiemi (E-kniha)

Petr Škyřík, Jiří Rambousek, Petr Sudický, Jiří Zounek

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují nejenom teoretická východiska e-learningu, ale řeší také jeho praktické otázky. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v...

Zákon o nabídkách převzetí Komentář

Zákon o nabídkách převzetí Komentář

Radan Marek, Dalibor Bucek, Libor Němec, Josef Kotásek, Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice.
Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je...

Zákon o nabídkách převzetí Komentář (E-kniha)

Zákon o nabídkách převzetí Komentář (E-kniha)

Radan Marek, Dalibor Bucek, Libor Němec, Josef Kotásek, Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice.
Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je...

E-learning: učení (se) s online technologiemi

E-learning: učení (se) s online technologiemi

Petr Škyřík, Jiří Rambousek, Petr Sudický, Jiří Zounek

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují nejenom teoretická východiska e-learningu, ale řeší také jeho praktické otázky. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v...