Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Jan Široký, Patrik Svoboda, Hana Bohušová, Danuše Nerudová

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro...

Držba. Právo vlastnické.

Držba. Právo vlastnické.

Antonín Randa

Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém.
Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém.
Vydáním dvou významných prací Antonína Randy o držbě a o vlastnickém právu zahájilo nakladatelství Wolters...

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro...

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro...

Týmy a týmová spolupráce

Týmy a týmová spolupráce

Petra Horváthová

Publikace se věnuje v dnešní době velmi aktuální problematice týmů a týmové práce. Efektivní využití práce v týmu, tedy schopnost kolektivně řešit dané úkoly, chápe jako hlavní faktor konkurenceschopnosti organizace, jako...

Podnikání v kultuře a umění

Podnikání v kultuře a umění

Vladimír Vojík

Arts management
Autor publikace charakterizuje umění a kulturu jako prostor pro podnikání, který v dalších kapitolách popisuje aparátem neziskového sektoru. Snaží se přiblížit teoretická východiska kultury a podnikání, možný...

Osobní obchodní společnosti

Osobní obchodní společnosti

Tomáš Dvořák

Publikace spojuje aktualizované výklady původně samostatných publikací Veřejná obchodní společnost a Komanditní společnost. Při výkladu je sledována systematika platného obchodního zákoníku, přičemž podrobný výklad se týká...

Podnikový management

Podnikový management

Zbyněk Pitra

Publikace poskytuje průřezový přehled o všech oblastech managementu dnešních organizací. Výklad je zaměřen na popis výkonu manažerských funkcí, principů manažerského rozhodování, na popis strategických, taktických i...

Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Stanislav Klazar, Alena Vančurová

Publikace podává základní přehled systému sociálního pojišťění v České republikce. Nejedná se o klasickou příručku, ale spíše o učební text, ve které se autoři pokusili zpřístupnit poměrně náročnou problematiku...

Teorie a praxe tvorby práva

Teorie a praxe tvorby práva

Pavel Maršálek, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Jan Wintr, Jan Kysela, Jan Tryzna, Aleš Gerloch

Publikace přináší komplexní výklad základních mechanismů a východisek tvorby práva z hlediska teoretického i praktického, právně-historického i právně-komparativního, zabývá se také (v jiných publikacích dosud značně...

Řešené příklady z matematiky pro základní školy a osmiletá gymnázia - 2., rozšířené vydání

Řešené příklady z matematiky pro základní školy a osmiletá gymnázia - 2., rozšířené vydání

Ján Kováčik, Iveta Schulzová

2., rozšířené vydáníPublikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených a neřešených úloh, u některých příkladů uvádí více způsobů řešení. Publikace je určená:

učitelům matematiky na základních školách...

Teorie a praxe tvorby práva

Teorie a praxe tvorby práva

Aleš Gerloch, Jan Kysela, Jan Tryzna, Jan Wintr, Karel Beran, Pavel Maršálek, Zdeněk Kühn

Publikace přináší komplexní výklad základních mechanismů a východisek tvorby práva z hlediska teoretického i praktického, právně-historického i právně-komparativního, zabývá se také (v jiných publikacích dosud značně...

Teorie a praxe tvorby práva

Teorie a praxe tvorby práva

Aleš Gerloch, Jan Kysela, Jan Tryzna, Jan Wintr, Karel Beran, Pavel Maršálek, Zdeněk Kühn

Publikace přináší komplexní výklad základních mechanismů a východisek tvorby práva z hlediska teoretického i praktického, právně-historického i právně-komparativního, zabývá se také (v jiných publikacích dosud značně...

Fiskální decentralizace: teorie a empirie

Fiskální decentralizace: teorie a empirie

Milan Jílek

Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha podrobněji zaměřuje na výdajovou i příjmovou...

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

James M. Heidema, Carol A. McKenzie

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS - Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků

Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS - Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků

Hana Bohušová

Předmětem publikace jsou všeobecně uznávané účetní principy, základní účetní kategorie a podmínky jejich uznatelnosti z pohledu Mezinárodních účetních standardů a dále přístupy k sestavování finančních výkazů malých a...

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Michal Mervart, Lubomír Zelený, Josef Zurynek

Publikace určená ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na dopravní procesy, které jsou nezbytnou součástí průmyslu cestovního ruchu. Obsahuje přehledný výklad teorie dopravního sektoru i praktické...

Edukace řídících dovedností

Edukace řídících dovedností

Jaroslav Mužík

People management Kniha Edukace řídících dovedností zdařile propojuje poznatky ze tří oblastí: řízení podniku (organizace), řízení lidí a řízení sebe sama. Zmíněné oblasti jsou zpracovány srozumitelným způsobem, který...