Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Karel Svoboda

Tento přehled obsahuje soubor rozhodnutí vztahujících se k žalobě - základnímu procesnímu úkonu, který zahajuje sporné řízení a vymezuje jeho předmět. Přehled je rozdělen do šesti kapitol, první pojednává o obecných...

Učebnice soukromého práva římského 1. a  2. díl

Učebnice soukromého práva římského 1. a 2. díl

Otakar Sommer

Římské právo je základem a východiskem práva současného. Otakar Sommer se ve své učebnici zaměřil na římské právo prvých tří století našeho letopočtu. Při popisu činnosti římských právníků, která je základem...

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (jejich tvorba, hodnocení a kontrola)

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (jejich tvorba, hodnocení a kontrola)

František Ochrana

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická...

Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty)

Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty)

Renáta Schneiderová Heralová

Udržitelný rozvoj a v užším pojetí i udržitelné pořizování staveb jsou v rámci globálního pojetí charakterizovány třemi pilíři — kvalitou životního prostředí (vnitřního i vnějšího), ekonomickou efektivností a...

Teorie peněz, 2., rozšířené vydání

Teorie peněz, 2., rozšířené vydání

Jan Havel, Milan Sojka, Jitka Koderová

Kniha se věnuje hlavním směrům ve vývoji peněžních teorií od nejstarších dob po současnost. Druhé vydání publikace je rozšířeno o novou, dvanáctou kapitolu, věnovanou vývoji peněžních teorií v českém ekonomickém...

Zákon o veřejných zakázkách. Komentář

Zákon o veřejných zakázkách. Komentář

Jakub Stránský, Martin Janoušek, Miloš Olík, Vilém Podešva

Druhé vydání komentáře k zákonu o veřejných zakázkách.
Od účinnosti zákona uplynulo několik let, během nichž byl zákon nesčetněkrát použit a toto použití přineslo celou řadu otázek, nových pohledů, sporů, řešení a...

Základy softwarového práva

Základy softwarového práva

Martin Maisner

Kniha se zabývá právní ochranou softwaru, dat a informací, právními otázkami využití internetu a elektronického obchodu, smlouvami na dodávku ICT služeb včetně různých forem outsourcingu i formami řešení právních sporů, které...

Základy softwarového práva (E-kniha)

Základy softwarového práva (E-kniha)

Martin Maisner

Kniha se zabývá právní ochranou softwaru, dat a informací, právními otázkami využití internetu a elektronického obchodu, smlouvami na dodávku ICT služeb včetně různých forem outsourcingu i formami řešení právních sporů, které...

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství

Jaromír Kožiak

Kniha je první monografickou publikací věnovanou tichému společenství na českém knižním trhu. Je výrazně prakticky zaměřená a má sloužit jako právní příručka právníkům, kteří se s tímto smluvním typem setkávají při...

Teorie peněz, 2., rozšířené vydání

Teorie peněz, 2., rozšířené vydání

Jitka Koderová, Milan Sojka, Jan Havel

Kniha se věnuje hlavním směrům ve vývoji peněžních teorií od nejstarších dob po současnost. Druhé vydání publikace je rozšířeno o novou, dvanáctou kapitolu, věnovanou vývoji peněžních teorií v českém ekonomickém...

Teorie peněz, 2., rozšířené vydání

Teorie peněz, 2., rozšířené vydání

Jitka Koderová, Milan Sojka, Jan Havel

Kniha se věnuje hlavním směrům ve vývoji peněžních teorií od nejstarších dob po současnost. Druhé vydání publikace je rozšířeno o novou, dvanáctou kapitolu, věnovanou vývoji peněžních teorií v českém ekonomickém...

Labour Code Commentary (E-kniha)

Labour Code Commentary (E-kniha)

Nataša Randlová, Petr Hůrka

Po čtyřech letech své existence obsahuje zákoník práce stále řadu problematických otázek. Nový komentář zákoníku práce vydávaný nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR v anglickém jazyce podává praktický výklad zákona a...

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak? (E-kniha)

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak? (E-kniha)

Zuzana Lisá

Tato kniha se zaměřuje  na vliv agresivního chování řidičů i ostatních účastníků na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jejím záměrem je upozornit na agresivní a bezohledné chování účastníků provozu na...

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak?

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak?

Zuzana Lisá

Tato kniha se zaměřuje  na vliv agresivního chování řidičů i ostatních účastníků na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jejím záměrem je upozornit na agresivní a bezohledné chování účastníků provozu na...

Andragogická didaktika. Řízení vzdělávacího procesu

Andragogická didaktika. Řízení vzdělávacího procesu

ilustrace: Adéla Leštinová, Jaroslav Mužík

Třetí vydání publikace, která slouží jako příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky procesů vzdělávání dospělých.
Lektor se může seznámit se specifikami vyučování a učení dospělých, s charakteristikou...

Meritum Personalistika 4. vydání

Meritum Personalistika 4. vydání

Margerita Vysokajová, Jiří Stýblo, Jan Urban

Aktualizace k 1. 1. 2012 je dostupná ke stažení na www.aktualizaceknih.cz Aktualizované vydání meritum Personalistika přináší výklad a praktické příklady ke změnám v souvislosti s úspornými opatřeními v resortu Ministerstva...

Robustní politická ekonomie pro 21. století

Robustní politická ekonomie pro 21. století

Peter Boettke

Profesor Peter Boettke z George Mason University je dnes hlavním představitelem tradice rakouské ekonomické školy, jejiž myšlenky zažívají v poslední době renesanci. Rakouská škola přichází se silnými argumenty proti vládním...

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak? (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak? (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Zuzana Lisá

Tato kniha se zaměřuje  na vliv agresivního chování řidičů i ostatních účastníků na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jejím záměrem je upozornit na agresivní a bezohledné chování účastníků provozu na...

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak? (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Agresivita na silnicích aneb Proč se za volantem chováme jinak? (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Zuzana Lisá

Tato kniha se zaměřuje  na vliv agresivního chování řidičů i ostatních účastníků na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jejím záměrem je upozornit na agresivní a bezohledné chování účastníků provozu na...

Neptejte se účetních, jak řídit náklady

Neptejte se účetních, jak řídit náklady

Tomáš Nekvapil

Zabýváte se náklady, rozhodujete o podnikových investicích, produkčních kapacitách, prodejních cenách nebo změnách sortimentu a často vás neuspokojí, co se o nich dozvíte od vašich účetních? Typicky účetnické pojmy, jako je...