Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Profesionální controlling - koncepce a nástroje

Profesionální controlling - koncepce a nástroje

Helmut Siller, Rolf Eschenbach

Pokud chcete úspěšně vést firmu a prosperovat i v náročné hospodářské situaci, musíte efektivně a profesionálně zapojit controlling do všech stupňů managementu a především do všech „životních funkcí“...

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Veronika Sobotková, Patrik Svoboda, Milena Otavová

Publikace se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů, se kterými se často potýkají subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde zejména o cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale...

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Milena Otavová, Patrik Svoboda, Veronika Sobotková

Publikace se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů, se kterými se často potýkají subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde zejména o cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale...

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Milena Otavová, Patrik Svoboda, Veronika Sobotková

Publikace se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů, se kterými se často potýkají subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde zejména o cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale...

Sandlerova pravidla

Sandlerova pravidla

David H. Sandler, upravil David Mattson

Čtyřicet devět zásad prodeje a jak je uplatňovat. Nejúspěšnější metody prodeje, jaké se kdy objevily, na základě pravidel zpracovaných Davidem H. Sandlerem, tvůrcem Sandlerova systému prodeje.   V této knize se dozvíte jak...

Sandlerova pravidla

Sandlerova pravidla

David H. Sandler, upravil David Mattson

Čtyřicet devět zásad prodeje a jak je uplatňovat. Nejúspěšnější metody prodeje, jaké se kdy objevily, na základě pravidel zpracovaných Davidem H. Sandlerem, tvůrcem Sandlerova systému prodeje.   V této knize se dozvíte jak...

Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru

Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru

František Ochrana, Milan Půček

Cílem knihy je poskytnout návod, jak vykonávat veřejnou správu efektivně, hospodárně a účelně. Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných...

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jiří Spáčil

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.Soubor je rozdělen...

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jiří Spáčil

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.Soubor je rozdělen...

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Tomáš Dvořák

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce se zabývá...

MERITUM Vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona

MERITUM Vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona

Michal Knecht

Kniha MERITUM Vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona poskytuje poprvé od nabytí účinnosti nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) poměrně komplexní...

O právu ústavním (E-kniha)

O právu ústavním (E-kniha)

Karel Klíma

Monografie shrnuje a bilancuje 40 let autorova přemýšlení o ústavním právu na univerzitní úrovni. Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované...

O právu ústavním

O právu ústavním

Karel Klíma

Monografie shrnuje a bilancuje 40 let autorova přemýšlení o ústavním právu na univerzitní úrovni. Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované...

Angličtina v kadeřnictví a kosmetickém salónu

Angličtina v kadeřnictví a kosmetickém salónu

Dana Vimrová

„Učebnice konverzace v anglickém jazyce je určena především studentům středních odborných škol a učebních oborů pro kadeřnice a kosmetičky. Může však také dobře posloužit již vyučeným nebo vystudovaným kadeřnicím a...

Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout (E-kniha)

Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout (E-kniha)

Rolf Dobelli

Lidský mozek je adaptovaný na dobu, kdy jsme žili jako lovci a sběrači. Svět, který lidstvo od té doby vybudovalo, je však zásadně odlišný. Kvůli tomu se soustavně dopouštíme chyb v myšlení, které mohou být zničující pro...

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Marie Paseková

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První...

Právo na spravedlivý proces (E-kniha)

Právo na spravedlivý proces (E-kniha)

Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky?
Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať...

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces

Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky?
Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať...

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí

Petr Wawrosz, Dana Viktorová, Jan Kubíček, Herbert Heissler, Jiří Blažek

Publikace představuje ucelenou kombinaci ekonomie, práva i hospodářské politiky, přináší základní poznatky z ekonomické a právní teorie. Upozorňuje, jak spolu souvisejí ekonomie, právo a hospodářská politika. Publikace obsahuje...

Reálie k makroekonomii

Reálie k makroekonomii

Petr Mach, Herbert Heissler, Petr Wawrosz

Publikace propojuje teoretickou a praktickou makroekonomii. Obsahuje vybrané modely a teorie, které se snaží popsat a vysvětlit makroekonomickou realitu (např. modely makroekonomické rovnováhy, teorii určení měnového kurzu apod.)....