Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Hana Pipková

Publikace je první ucelenou prací v oblasti známkového práva dotčenou komunitárním právem, včetně příslušné judikatury soudů Evropských společenství [Soudu první instance a Soudního dvora Evropských společenství (ESD)] ve...

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Tomáš Holčapek, Petr Šustek

Publikace je zaměřena na stěžejní právní otázku v oblasti poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Zabývá se významem souhlasu jako základní podmínky lékařského zákroku, od vypsání receptu až...

Osobní přeprava

Osobní přeprava

Lubomír Zelený

Publikace je určena širokému okruhu zájemců o problematiku osobní přepravy, a to jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků. Užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších škol zabývajících se problematikou osobní...

Etiketa aneb společenské chování v profesním styku

Etiketa aneb společenské chování v profesním styku

Václav Šťastný

V atmosféře denního pracovního shonu, dnešního tzv. rychlého života, dochází k nutné proměně pravidel etikety, společenského chování.
Více než na rodinnou výchovu - která by měla být základem - se orientuje na podnikatelskou...

Výchova bez trestů (E-kniha)

Výchova bez trestů (E-kniha)

Václav Mertin

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde....

Speciál pro školní družiny

Speciál pro školní družiny

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou...

Speciál pro školní družiny + časopis Řízení školy

Speciál pro školní družiny + časopis Řízení školy

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou...

Vyhledání a vyhodnocení rizik, 2. vydání

Vyhledání a vyhodnocení rizik, 2. vydání

Tomáš Neugebauer

V této publikaci, která je členěna podle jednotlivých částí managementu rizik, máte možnost seznámit se nejen s právními požadavky na vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, ale i s informacemi, které k této problematice...

Školní poradenství v praxi

Školní poradenství v praxi

Unikátní odborný časopis, který se komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR.
Svým vznikem reaguje na absenci periodika pro poradenské pracovníky.Školní poradenství v praxi...

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (E-kniha)

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (E-kniha)

Lothar Späth, Herbert Henzler, překlad Jaroslav Rubáš

Stále se snižující počet lidí v produktivním věku musí vydělávat na stále narůstající počet seniorů ve věku důchodovém. V současné době si naše společnost ještě dovoluje obrovské plýtvání: mnoho starších lidí,...

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Jan Šarman

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k...

Výchova bez trestů

Výchova bez trestů

Václav Mertin

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde....

Personalistka, 4. vydání, aktualizované a rozšířené pro rok 2013 (E-kniha)

Personalistka, 4. vydání, aktualizované a rozšířené pro rok 2013 (E-kniha)

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů v roce 2013.
Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se...

REKODIFIKACE & PRAXE

REKODIFIKACE & PRAXE

Časopis Rekodifikace & praxe se zaměřuje na praktické řešení problémů souvisejících s rekodifikací soukromého práva.
Jeho obsah tvoří především články týkající se dopadů rekodifikace na vybrané instituty, otázky a...

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013 (E-kniha)

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013 (E-kniha)

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i čtenáři sami....

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i čtenáři sami....

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením

Lothar Späth, Herbert Henzler, překlad Jaroslav Rubáš

Stále se snižující počet lidí v produktivním věku musí vydělávat na stále narůstající počet seniorů ve věku důchodovém. V současné době si naše společnost ještě dovoluje obrovské plýtvání: mnoho starších lidí,...

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Jindřich Kitzberger, Václav Trojan, Irena Lhotková

Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.
Autoři počítají s využitím samotnými řídícími...

Manažerské týmy

Manažerské týmy

R. Meredith Belbin překlad Pavel Procházka

Kniha je překladem 3. vydání bestseleru o týmech, jenž se stal základem každodenního jazyka organizací po celém světě. Poskytuje výstižné a užitečné informace, které umožňují lídrům prosazovat klíčové změny na...

Trestní právo

Trestní právo

Právnický recenzovaný časopis věnovaný trestnímu právu
vychází od roku 1997 a po celých těchto už téměř šestnáct let prokazoval vysokou stabilitu, co se týče, obsahu, kvality, grafického vzhledu, autorského okruhu i složení...