Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Státověda (E-kniha)

Státověda (E-kniha)

Jan Svatoň, Jan Filip

Učebnice je v prvé řadě určena potřebám výuky předmětu Státověda v magisterském studiu na právnických fakultách. Tomuto účelu je proto podřízena její základní koncepce. Kniha však současně aspiruje na představení...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Jan Strelička, Lukáš Sommer, Dita Seménková, Vilém Podešva

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Státověda

Státověda

Jan Svatoň, Jan Filip

Učebnice je v prvé řadě určena potřebám výuky předmětu Státověda v magisterském studiu na právnických fakultách. Tomuto účelu je proto podřízena její základní koncepce. Kniha však současně aspiruje na představení...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Jan Strelička, Lukáš Sommer, Dita Seménková, Vilém Podešva

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Václav Novotný

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Václav Novotný

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...

Evidence pracovních úrazů - nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Evidence pracovních úrazů - nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Eva Dandová

Praktická příručka k problematice evidence pracovních úrazů podle nového nařízení vlády č. 201/2010 Sb. je určena jak odborným útvarům podniků (útvarům BOZP, právním útvarům, mzdovým účtárnám), tak i inspektorům...

Commercial Code

Commercial Code

Anglický překlad zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Commercial Code (E-kniha)

Commercial Code (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Civil Procedure Code

Civil Procedure Code

Anglický překlad zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. září 2011.

Civil Procedure Code (E-kniha)

Civil Procedure Code (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. září 2011.

Civil Code (E-kniha)

Civil Code (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném od 1. listopadu 2011.

Insolvency Act

Insolvency Act

Anglický překlad zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Insolvency Act (E-kniha)

Insolvency Act (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Code of Criminal Procedure

Code of Criminal Procedure

Anglický překlad zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Code of Criminal Procedure (E-kniha)

Code of Criminal Procedure (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Účetní závěrka, 2., aktualizované vydání

Účetní závěrka, 2., aktualizované vydání

Jiří Strouhal

Srozumitelný výklad všech kroků, které je potřeba udělat při sestavování účetní závěrky a souvisejících povinnostech, a to jak podle českých předpisů, tak IFRS.
Výklad je přehledně rozdělen do částí:1. Účetní závěrka...

Penal Code

Penal Code

Anglický překlad zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.