Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...

Evidence pracovních úrazů - nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Evidence pracovních úrazů - nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Eva Dandová

Praktická příručka k problematice evidence pracovních úrazů podle nového nařízení vlády č. 201/2010 Sb. je určena jak odborným útvarům podniků (útvarům BOZP, právním útvarům, mzdovým účtárnám), tak i inspektorům...

Commercial Code

Commercial Code

Anglický překlad zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Commercial Code (E-kniha)

Commercial Code (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Civil Procedure Code

Civil Procedure Code

Anglický překlad zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. září 2011.

Civil Procedure Code (E-kniha)

Civil Procedure Code (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. září 2011.

Civil Code (E-kniha)

Civil Code (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném od 1. listopadu 2011.

Insolvency Act

Insolvency Act

Anglický překlad zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Insolvency Act (E-kniha)

Insolvency Act (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Code of Criminal Procedure

Code of Criminal Procedure

Anglický překlad zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Code of Criminal Procedure (E-kniha)

Code of Criminal Procedure (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Účetní závěrka, 2., aktualizované vydání

Účetní závěrka, 2., aktualizované vydání

Jiří Strouhal

Srozumitelný výklad všech kroků, které je potřeba udělat při sestavování účetní závěrky a souvisejících povinnostech, a to jak podle českých předpisů, tak IFRS.
Výklad je přehledně rozdělen do částí:1. Účetní závěrka...

Penal Code

Penal Code

Anglický překlad zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Penal Code (E-kniha)

Penal Code (E-kniha)

Anglický překlad zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Pohřbívání a hřbitovy

Pohřbívání a hřbitovy

Jaroslav Šejvl, David Stejskal

V této unikátní knize — první svého druhu v EU — je téma pohřbívání pojednáno ve vyčerpávající šíři. Pod vedením editora Jaroslava Šejvla se sešel více jak dvacetičlenný autorský kolektiv předních odborníků...

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010 (E-kniha)

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010 (E-kniha)

Karel Hasch, Antonín Draštík

Významným prostředkem pro zajišťování jednotné rozhodovací činnosti soudů v České republice je i Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vydává Nejvyšší soud České republiky. Od roku 2002 se tak děje na základě...

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010

Karel Hasch, Antonín Draštík

Významným prostředkem pro zajišťování jednotné rozhodovací činnosti soudů v České republice je i Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vydává Nejvyšší soud České republiky. Od roku 2002 se tak děje na základě...

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního...

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků (E-kniha)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního...

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům (E-kniha)

Michal Spáčil, Jiří Spáčil

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury vztahující se k...