Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

DAUC EXPERT (Online)

DAUC EXPERT (Online)

Služba DAUC EXPERT je jednou ze 4 verzí předplatného komplexní informační služby, která kombinuje odborný portál daňových poradců a účetních profesionálů DAUC.cz a tištěná periodika.
Předplatné služby DAUC EXPERT nabízí...

Soudní dvůr Evropských společenství

Soudní dvůr Evropských společenství

Dušan Uher, Martina Kolbabová

Vybraná ustanovení primárního a sekundárního práva ES/EU, která se nyní dostávají v této publikaci na náš trh, představují to nejdůležitější, co se organizace a činnosti soudů v rámci Evropské unie týká. Základní...

Soudní dvůr Evropských společenství

Soudní dvůr Evropských společenství

Dušan Uher, Martina Kolbabová

Vybraná ustanovení primárního a sekundárního práva ES/EU, která se nyní dostávají v této publikaci na náš trh, představují to nejdůležitější, co se organizace a činnosti soudů v rámci Evropské unie týká. Základní...

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Antonín Draštík, Karel Hasch, Pavel Kučera, Stanislav Rizman

Tato publikace otvírá novou oblast trestní řady Přehledů judikatury, zabývající se problematikou násilné trestné činnosti. Trestná činnost spojená s násilným jednáním pachatele představuje jak kvantitativně, tak především...

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Antonín Draštík, Karel Hasch, Pavel Kučera, Stanislav Rizman

Tato publikace otvírá novou oblast trestní řady Přehledů judikatury, zabývající se problematikou násilné trestné činnosti. Trestná činnost spojená s násilným jednáním pachatele představuje jak kvantitativně, tak především...

Týmové role v práci

Týmové role v práci

R. Meredith Belbin, překlad Pavel Procházka

Publikace pomůže najít odpovědi na otázky spojené s chováním lidí v týmech. Nabízí také praktické návody, co udělat pro jejich efektivní spolupráci. Autor své postřehy odvozuje nejen z pohnutého minulého století, ale i ze...

Týmové role v práci

Týmové role v práci

R. Meredith Belbin, překlad Pavel Procházka

Publikace pomůže najít odpovědi na otázky spojené s chováním lidí v týmech. Nabízí také praktické návody, co udělat pro jejich efektivní spolupráci. Autor své postřehy odvozuje nejen z pohnutého minulého století, ale i ze...

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Renomovaný čtvrtletník přinášející odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů.
Autoři jsou předními specialisty z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.
Neoddělitelnou součástí...

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Renomovaný čtvrtletník přinášející odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů.
Autoři jsou předními specialisty z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.
Neoddělitelnou součástí...

Právnické listy

Právnické listy

SLOVO NA ÚVOD
Úryvek z předmluvy doc. JUDr. Jana Pauly, CSc., děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
 Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo nového právnického...

Právnické listy

Právnické listy

SLOVO NA ÚVOD
Úryvek z předmluvy doc. JUDr. Jana Pauly, CSc., děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
 Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo nového právnického...

Obchodní právo

Obchodní právo

Časopis Obchodní právo vychází od roku 1992 a navázal na předcházející periodikum Arbitrážní praxe.
Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Akademik (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Akademik (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Profesor (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Profesor (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Výchova bez trestů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Výchova bez trestů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Václav Mertin

Zkušený dětský psycholog Václav Mertin si ve Výchově bez trestů klade ambiciózní cíl: Příznivě nakloněné čtenáře definitivně přesvědčit, že že výchova bez trestů je skutečně účinný a velmi perspektivní způsob...

Soukromé právo (Balíček - tištěný časopis + elektronický časopis v pdf)

Soukromé právo (Balíček - tištěný časopis + elektronický časopis v pdf)

Časopis SOUKROMÉ PRÁVO je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013.
Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány...

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Lothar Späth, Herbert Henzler, překlad Jaroslav Rubáš

Stále se snižující počet lidí v produktivním věku musí vydělávat na stále narůstající počet seniorů ve věku důchodovém. V současné době si naše společnost ještě dovoluje obrovské plýtvání: mnoho starších lidí,...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor Plus (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor Plus (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Speciál pro MŠ

Speciál pro MŠ

Speciál pro MŠ vychází každý sudý měsíc (5 x ročně + letní speciální tematicky zaměřené vydání (vychází na konci června).
Speciál poskytuje užitečné informace ředitelkám, zástupkyním a vedoucím učitelkám mateřských...

ASPI Advokátní kancelář 2018 Start (Online)

ASPI Advokátní kancelář 2018 Start (Online)

Každý advokát a kancelář potřebují ASPI - spolehlivý a rozsáhlý právní znalostní systém, který s nimi bude jednoduše růst a snadno se přizpůsobí budoucím profesním potřebám. Ideální začátek kariéry představuje cenově...