Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Teorie a praxe tvorby práva

Teorie a praxe tvorby práva

Aleš Gerloch, Jan Kysela, Jan Tryzna, Jan Wintr, Karel Beran, Pavel Maršálek, Zdeněk Kühn

Publikace přináší komplexní výklad základních mechanismů a východisek tvorby práva z hlediska teoretického i praktického, právně-historického i právně-komparativního, zabývá se také (v jiných publikacích dosud značně...

Teorie a praxe tvorby práva

Teorie a praxe tvorby práva

Aleš Gerloch, Jan Kysela, Jan Tryzna, Jan Wintr, Karel Beran, Pavel Maršálek, Zdeněk Kühn

Publikace přináší komplexní výklad základních mechanismů a východisek tvorby práva z hlediska teoretického i praktického, právně-historického i právně-komparativního, zabývá se také (v jiných publikacích dosud značně...

Fiskální decentralizace: teorie a empirie

Fiskální decentralizace: teorie a empirie

Milan Jílek

Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha podrobněji zaměřuje na výdajovou i příjmovou...

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

James M. Heidema, Carol A. McKenzie

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS - Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků

Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS - Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků

Hana Bohušová

Předmětem publikace jsou všeobecně uznávané účetní principy, základní účetní kategorie a podmínky jejich uznatelnosti z pohledu Mezinárodních účetních standardů a dále přístupy k sestavování finančních výkazů malých a...

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Praktická příručka pro vedoucí týmu a členy týmu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

The Passionate Team   "Vyvstane-li kdekoliv v činnosti vašeho týmu problém, najděte správný systém, postup nebo nástroj a problém zmizí." Tímto motem začíná již třetí kniha z řady "Passionate", překlad úspěšného...

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Dopravní procesy v cestovním ruchu

Michal Mervart, Lubomír Zelený, Josef Zurynek

Publikace určená ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na dopravní procesy, které jsou nezbytnou součástí průmyslu cestovního ruchu. Obsahuje přehledný výklad teorie dopravního sektoru i praktické...

Edukace řídících dovedností

Edukace řídících dovedností

Jaroslav Mužík

People management Kniha Edukace řídících dovedností zdařile propojuje poznatky ze tří oblastí: řízení podniku (organizace), řízení lidí a řízení sebe sama. Zmíněné oblasti jsou zpracovány srozumitelným způsobem, který...

Lokální a regionální kultura v ČR - dotisk

Lokální a regionální kultura v ČR - dotisk

Jiří Patočka, Eva Heřmanová

Publikace je jako vysokoškolská učebnice určena studentům vysokých škol a univerzitních oborů s ekonomickým, kulturologickým, geografickým, sociálně-ekologickým či sociologickým zaměřením. Svým zaměřením do problematiky...

Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla

Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla

Lenka Žváčková, Karel Marek

Tato publikace se zabývá pravidly, které obchodní právo používá v soustavě pramenů a pravidel obchodního práva. Je zaměřena na obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla a vysvětluje postavení těchto pravidel a...

MERITUM Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

MERITUM Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

Věra Trefilová, Radek Sokol

Publikace je především určena sociálním pracovníkům zaměstnaným v rezidenčních zařízeních sociální péče a všem zájemcům, kteří se chtějí zorientovat v problematice poskytování sociálních služeb. Výklad seznamuje...

Trestné činy z nenávisti

Trestné činy z nenávisti

Jiří Herczeg

Kniha se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti, která se po roce 1989 zviditelnila především projevy rasismu a xenofobie ve společnosti. V dnešním globalizovaném světě, kde se stále více střetávají rozličné kultury,...

Měnová analýza

Měnová analýza

Jan Kodera

Kniha „Měnová analýza“ nás uvádí do poměrně složité problematiky poptávky po penězích a nabídky peněz. Velká pozornost je rovněž věnována rovnováze a dynamice peněžního trhu. Jako jeden z důsledků nerovnováhy na...

Zákon o Ústavním soudu s komentářem

Zákon o Ústavním soudu s komentářem

Tomáš Langášek, Martin Dostál, Ivo Pospíšil, Eliška Wagnerová

Komentář přináší množství nových pohledů na obecné otázky ústavního soudnictví i řízení před Ústavním soudem. Na rozdíl od jiných komentářových děl jsou zde cenná srovnání s ústavním soudnictvím jiných zemí....

Encyklopedie ústavního práva

Encyklopedie ústavního práva

Karel Klíma

První encyklopedie ústavního práva v České republice vytvořená kolektivem 31 autorů pod vedením profesora Karla Klímy. Encyklopedický instrumentář předkládaného díla záměrně čerpá ze zdrojů několika vědecko-pedagogických...

Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem

Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem

Luboš Jemelka, Jan Břeň

Tyto zákony byly přijaty na jaře 1990 a od té doby ve své podstatě neprošly žádnými novelami. Předmětem právní regulace je zde téma zásadní pro demokratickou společnost — základní lidská práva na právo sdružovat se,...

Zajištění a zánik obchodních závazků

Zajištění a zánik obchodních závazků

Tomáš Pohl, Jan Hušek, František Faldyna

2., rozšířené vydání publikace se zabývá nejdůležitějšími a v praxi nejvíce využívanými instituty zajištění a zániku obchodních závazků.
V části zajištění obchodních závazků je předmětem výkladu zástavní právo,...

MERITUM Rozhodčí řízení

MERITUM Rozhodčí řízení

Martin Doleček, Bohuslav Klein

Autoři zde popisují právní rámec úpravy rozhodčího řízení ve všech souvislostech a problematiku tohoto typu řešení vnitrostátních i mezinárodních sporů Vám vykládají ve velmi srozumitelné formě, ač na odborné úrovni....

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Hana Pipková

Publikace je první ucelenou prací v oblasti známkového práva dotčenou komunitárním právem, včetně příslušné judikatury soudů Evropských společenství [Soudu první instance a Soudního dvora Evropských společenství (ESD)] ve...