Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010 (E-kniha)

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010 (E-kniha)

Karel Hasch, Antonín Draštík

Významným prostředkem pro zajišťování jednotné rozhodovací činnosti soudů v České republice je i Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vydává Nejvyšší soud České republiky. Od roku 2002 se tak děje na základě...

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010

Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ve věcech trestních 1962-2010

Karel Hasch, Antonín Draštík

Významným prostředkem pro zajišťování jednotné rozhodovací činnosti soudů v České republice je i Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vydává Nejvyšší soud České republiky. Od roku 2002 se tak děje na základě...

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního...

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků (E-kniha)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního...

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům (E-kniha)

Michal Spáčil, Jiří Spáčil

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury vztahující se k...

Mezinárodní marketing a informační technologie (E-kniha)

Mezinárodní marketing a informační technologie (E-kniha)

Tomáš Preněk, Monika Ryšavá, Lukáš Hlaváč, Václav Stříteský, Jaroslav Poláček, Jiří Vinopal, Bohumír Štědroň

Publikace poskytuje nový globální pohled na marketing a marketingové aktivity v kontextu velmi závažných změn základů ekonomické, sociální a kulturní reality, a to na příkladech „pánů hradů“ Microsoftu, Apple, Google i...

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Michal Spáčil, Jiří Spáčil

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury vztahující se k...

Mezinárodní marketing a informační technologie

Mezinárodní marketing a informační technologie

Tomáš Preněk, Monika Ryšavá, Lukáš Hlaváč, Václav Stříteský, Jaroslav Poláček, Jiří Vinopal, Bohumír Štědroň

Publikace poskytuje nový globální pohled na marketing a marketingové aktivity v kontextu velmi závažných změn základů ekonomické, sociální a kulturní reality, a to na příkladech „pánů hradů“ Microsoftu, Apple, Google i...

Sport v ekonomice

Sport v ekonomice

Jiří Novotný

Od konce 19. století je sport fenoménem společenského života s významnými ekonomickými dopady. Ve sportovním prostředí probíhají jak pohybové, tak ekonomické aktivity, charakteristické veřejnými, smíšenými a privátními...

Soudní překlad a tlumočení

Soudní překlad a tlumočení

Teodor Hrehovčík, Miroslav Bázlik, Jan Chovanec

Tato publikace je určena především zájemcům o získání kvalifikace tzv. soudního tlumočníka a tlumočníkům zapsaným v seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Jejím cílem je pomoci budoucím překladatelům...

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I (E-kniha)

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I (E-kniha)

Tomáš Doležal, Adam Doležal

Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní...

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I

Tomáš Doležal, Adam Doležal

Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní...

Meritum Vymáhání pohledávek, 2., aktualizované vydání

Meritum Vymáhání pohledávek, 2., aktualizované vydání

Marie Moravcová, Alena Pospíšilová, Pavlína Orlová, Petr Zemek, Katarína Maisnerová, Eva Loudová, Blanka Ernegrová, Pavel Chaloupek, Jaroslava Chaloupková, Martin Jachura, Alena Vondráková

Od doby prvního vydání publikace „Vymáhání pohledávek“ došlo ke značnému nárůstu ekonomických problémů ve společnosti, s nimiž je spojena platební neschopnost dlužníků na straně jedné a vznik pohledávek věřitelů na...

Teorie práva v příkladech (E-kniha)

Teorie práva v příkladech (E-kniha)

Miloš Večeřa

Teorie práva v příkladech představuje studijní pomůcku, která na základě souboru předkládaných příkladů poskytuje čtenáři možnost, aby si na konkrétní právní materii uvědomil, procvičil a utřídil základní právně...

Teorie práva v příkladech

Teorie práva v příkladech

Miloš Večeřa

Teorie práva v příkladech představuje studijní pomůcku, která na základě souboru předkládaných příkladů poskytuje čtenáři možnost, aby si na konkrétní právní materii uvědomil, procvičil a utřídil základní právně...

Zákon o státní památkové péči. Komentář (E-kniha)

Zákon o státní památkové péči. Komentář (E-kniha)

Stanislav Malý, Jiří Varhaník

Komentář zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, si klade za cíl seznámit veškeré zájemce s právní úpravou státní památkové péče v širším rozsahu.
Protože do platné právní úpravy státní památkové péče...

Zákon o státní památkové péči. Komentář

Zákon o státní památkové péči. Komentář

Stanislav Malý, Jiří Varhaník

Komentář zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, si klade za cíl seznámit veškeré zájemce s právní úpravou státní památkové péče v širším rozsahu.
Protože do platné právní úpravy státní památkové péče...

Přehled judikatury Zákon o zaměstnanosti

Přehled judikatury Zákon o zaměstnanosti

Petr Kieler, Jaroslav Stádník

Předkládaná publikace z ediční řady Přehledy judikatury přináší výběr zásadních rozsudků v oblasti zaměstnanosti. Rozsudky jsou členěny do kapitol podle oblasti zákona o zaměstnanosti, ke které se vztahují. Najdeme zde...

Přehled judikatury Zákon o zaměstnanosti (E-kniha)

Přehled judikatury Zákon o zaměstnanosti (E-kniha)

Petr Kieler, Jaroslav Stádník

Předkládaná publikace z ediční řady Přehledy judikatury přináší výběr zásadních rozsudků v oblasti zaměstnanosti. Rozsudky jsou členěny do kapitol podle oblasti zákona o zaměstnanosti, ke které se vztahují. Najdeme zde...

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration (E-kniha)

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration (E-kniha)

Milan Půček, František Ochrana

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu...