Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech nekalé souteže (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech nekalé souteže (E-kniha)

Dana Ondrejová

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních...

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Dana Ondrejová

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních...

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Dana Ondrejová

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních...

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Věra Korecká

Vydávaný přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným souborem judikatury ve věcech nájmu bytu, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2003.
V období mezi prvním a druhým vydáním došlo k rozšíření...

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Věra Korecká

Vydávaný přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným souborem judikatury ve věcech nájmu bytu, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2003.
V období mezi prvním a druhým vydáním došlo k rozšíření...

Dokazování v medicínskoprávních sporech

Dokazování v medicínskoprávních sporech

Tomáš Holčapek

Tato kniha se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje...

Dokazování v medicínskoprávních sporech (E-kniha)

Dokazování v medicínskoprávních sporech (E-kniha)

Tomáš Holčapek

Tato kniha se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje...

Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR

Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR

Jitka Peková

Kniha přibližuje problamatiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických...

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář (E-kniha)

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář (E-kniha)

Jan Štandera, Daniela Kovalčíková

Hlavním účelem vydání Komentáře je vysvětlit zcela novou právní úpravu veřejných služeb v přepravě cestujících v drážní a silniční dopravě a přiměřeně i ve vnitrozemské vodní plavbě. Evropská unie po téměř...

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář

Jan Štandera, Daniela Kovalčíková

Hlavním účelem vydání Komentáře je vysvětlit zcela novou právní úpravu veřejných služeb v přepravě cestujících v drážní a silniční dopravě a přiměřeně i ve vnitrozemské vodní plavbě. Evropská unie po téměř...

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Věra Korecká

Vydávaný přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným souborem judikatury ve věcech nájmu bytu, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2003.
V období mezi prvním a druhým vydáním došlo k rozšíření...

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení (E-kniha)

Luděk Lisse

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná...

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Luděk Lisse

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná...

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky (E-kniha)

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky (E-kniha)

Tomáš Hulva

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích jsou častým právním jevem, který má zpravidla za důsledek neplatnost úkonu a zvrat soudního sporu. Tato publikace obsahuje vyčerpávající výčet všech možných vad právních...

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky

Tomáš Hulva

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích jsou častým právním jevem, který má zpravidla za důsledek neplatnost úkonu a zvrat soudního sporu. Tato publikace obsahuje vyčerpávající výčet všech možných vad právních...

Víra a svoboda

Víra a svoboda

překlad Pavel Chalupníček, Alejandro A. Chafuen

Alejandro Chafuen, známý americký filozof argentinského původu, se v knize zabývá vznikem a vývojem západní civilizace, přičemž ukazuje na skutečnou roli románského světa v 16. století a upozorňuje na podíl, který patří...

Zdravotnická povolání (E-kniha)

Zdravotnická povolání (E-kniha)

Eva Prošková, Dominik Brůha

Aktualizaci textu pro rok 2012 naleznete vpravo v souborech Ke stažení.
Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný...

Zdravotnická povolání

Zdravotnická povolání

Eva Prošková, Dominik Brůha

Aktualizaci textu pro rok 2012 naleznete vpravo v souborech Ke stažení.
Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný...

Učíme ekonomii 90 let

Učíme ekonomii 90 let

Antonie Doležalová

Kolektiv autorů v knize společně hledá odpověď na dvě klíčové otázky: do jaké míry lze v ekonomickém vzdělávání uplynulých devadesáti let mluvit o kontinuitě, či diskontinuitě — ať už institucí, osobností, myšlenek,...

Učíme ekonomii 90 let (E-kniha)

Učíme ekonomii 90 let (E-kniha)

Antonie Doležalová

Kolektiv autorů v knize společně hledá odpověď na dvě klíčové otázky: do jaké míry lze v ekonomickém vzdělávání uplynulých devadesáti let mluvit o kontinuitě, či diskontinuitě — ať už institucí, osobností, myšlenek,...