Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví (E-kniha)

Michal Králík

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se...

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Michal Králík

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se...

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu (E-kniha)

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu (E-kniha)

Jiří Vychopeň

Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a...

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu

Jiří Vychopeň

Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a...

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí

Milan Damohorský

Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o...

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (E-kniha)

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (E-kniha)

Milan Damohorský

Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o...

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání

Naděžda Rozehnalová

Publikace Právo mezinárodního obchodu se skládá ze tří částí reagujících na různé aspekty právní regulace světového obchodu — části věnující se problematice mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva...

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - Metodika

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - Metodika

Svatava Škodová

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si...

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - učebnice

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - učebnice

Svatava Škodová

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si...

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Veronika Tomoszková, Vladimír Sládeček

Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě...

Učební kniha pandekt

Učební kniha pandekt

Carl Ludwig Arndts

Záhy po rozdělení tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část se jednota právnická rozhodla vydat svým nákladem učebnici pandektního práva v českém jazyce. Volba padla na vynikající učebnici Arndtsovu,...

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě (E-kniha)

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě (E-kniha)

Mansoor Maitah

Autor v knize zdůrazňuje nutnost alternativních přístupů ke studiu politické kultury islámu a Blízkého východu. Zhodnocuje míru dodržování islámských doktrín a tradic, analyzuje je z hlediska ekonomického, hledá v nich návody a...

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě

Mansoor Maitah

Autor v knize zdůrazňuje nutnost alternativních přístupů ke studiu politické kultury islámu a Blízkého východu. Zhodnocuje míru dodržování islámských doktrín a tradic, analyzuje je z hlediska ekonomického, hledá v nich návody a...

Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi

Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi

překlad Pavel Bartoš, Leddihn, Erik von Kuehnelt

Autor zkoumá levicové smýšlení v historii a v zahraniční politice USA a poskytuje cenný popis skutečného a nepravého liberalismu, zamýšlí se nad některými dobrými a špatnými formami vlády, jak se projevují v oblasti politiky, a...

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - pracovní sešit

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - pracovní sešit

Svatava Škodová

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si...

Správa daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Správa daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Zuzana Hortová

Cílem publikace je poskytnout studentům aktuální informace z oblasti daňového řízení, které doznalo podstatných změn přijetím nového daňového řádu, zákona č. 280/2009Sb., jenž nabude účinnosti ke dni 1. 1. 2011. Publikace...

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání (E-kniha)

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání (E-kniha)

Naděžda Rozehnalová

Publikace Právo mezinárodního obchodu se skládá ze tří částí reagujících na různé aspekty právní regulace světového obchodu — části věnující se problematice mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva...

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Vladimír Sládeček, Veronika Tomoszková

Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě...

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Vladimír Sládeček, Veronika Tomoszková

Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě...

MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ

MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ

Příručka pro učitele nabízí konkrétní možnosti řešení různorodých problémů z každodenní praxe. Zaměřuje se na praktické postupy při adaptaci na prostředí školy, obtížích při učení, výchovných problémech, při...