Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Cílem Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, vrcholného soudního orgánu, je zajišťovat jednotu a zákonnost rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů v oblasti správního soudnictví. Soud tak plní úkol...

UNES

UNES

UNES - účetnictví neziskového sektoru ČASOPIS JE URČEN - všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských...

Jurisprudence

Jurisprudence

Časopis Jurisprudence se od letošního roku stal oficiálním akademickým časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nadále zde budou publikovány příspěvky s důrazem na kvalitu zpracování tématu, návaznost na probíhající...

Účetnictví, daně a právo v zemědělství (UZEM)

Účetnictví, daně a právo v zemědělství (UZEM)

Na českém trhu ojedinělý odborný časopis pro všechny, kdo se zabývají účetní a daňovou problematikou organizací všech právních forem, které podnikají v zemědělství.
OBSAH ČASOPISU:Časopis je strukturován tak, aby poskytoval...

Bezpečnost a hygiena práce

Bezpečnost a hygiena práce

Měsíčník Bezpečnost a hygiena práce je určen všem odborníkům, zabývajícím se bezpečností a ochranou zdraví při práci.Časopis své čtenáře informuje o technických normách, nařízeních vlády, vyhláškách a dalších...

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura...

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Tento časopis jako jediný u nás přináší každé dva měsíce aktuální přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a je nezbytným zdrojem informací nejen pro soudce, státní zástupce a advokáty, ale i pro poslance,...

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK)

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK)

Čtrnáctideník přináší aktuální informace z oblasti daní a daňového řízení s důrazem na daňovou optimalizaci a správná řešení a s upozorněním na možná pochybení. Pozornost je věnována i dalším odvodům a cestovním...

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka

Měsíčník je zaměřen na aktuální informace z pracovněprávní oblasti, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, mezd a nejnovější poznatky z řízení lidských zdrojů v tuzemských i zahraničních společnostech....

Právo a rodina

Právo a rodina

Měsíčník zaměřený na problematiku práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a rodinných a opatrovnických soudců. Je určen zejména pracovníkům ve státní správě a samosprávě na úseku sociální péče a...

Personalistika v řízení školy (E-kniha)

Personalistika v řízení školy (E-kniha)

Irena Lhotková, David Borovec, Martin Šikýř

Publikace Personalistika v řízení školy představuje zajímavé a užitečné obohacení současné odborné literatury věnované personální práci (řízení lidských zdrojů), když v souladu s platnými právními předpisy (zejména...

Balíček – půjčování e-učebnic pro 3. ročníky právnických fakult (E-kniha)

Balíček – půjčování e-učebnic pro 3. ročníky právnických fakult (E-kniha)

V balíčku najdete potřebné studijní materiály pro předměty povinné ve 3. ročníku právnických fakult, a to vždy v nejnovějším vydání.
Za tyto knihy v celkové hodnotě 7000 Kč zaplatíte jen 485 Kč měsíčně:
• Občanské...

Kompetence řídících pracovníků ve školství (E-kniha)

Kompetence řídících pracovníků ve školství (E-kniha)

Jindřich Kitzberger, Václav Trojan, Irena Lhotková

Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.
Autoři počítají s využitím samotnými řídícími...

Speciál pro školní jídelny + časopis Řízení školy

Speciál pro školní jídelny + časopis Řízení školy

Školní stravování slaví 70 let své existence a současně prochází významnými změnami. Dostává se do centra pozornosti veřejnosti i médií a často čelí kritice, která není oprávněná. Vedoucí školních jídelen se dnes více...

Speciál pro školní jídelny

Speciál pro školní jídelny

Školní stravování slaví 70 let své existence a současně prochází významnými změnami. Dostává se do centra pozornosti veřejnosti i médií a často čelí kritice, která není oprávněná. Vedoucí školních jídelen se dnes více...

Půjčování e-učebnic – balíček pro 5. ročník PF MU (E-kniha)

Půjčování e-učebnic – balíček pro 5. ročník PF MU (E-kniha)

Nakladatelství Wolters Kluwer nabízí studentům zcela nový přístup ke studijním materiálům: půjčování E-učebnic do tabletů.
Jaké výhody půjčování E-učebnic nabízí?
Za měsíční paušál, který je možná nižší než...

Rodinné listy

Rodinné listy

Odborná revue pro právo, ekonomiku a politiku. Periodikum pro odbornou diskusi o rodině, partnerských vztazích a širších společenských souvislostech. Zdroj zasvěcených informací, rádce a inspirátor pro soudce, advokáty, úředníky a další profesionály.

Soudce

Soudce

Časopis Soudce je jediným profesním soudcovským časopisem v České republice. Jeho vydavatelem je Soudcovská unie ČR, nakladatelství a redakci zajišťuje společnost Wolters Kluwer.
Časopis vychází od počátku 90. let 20. století,...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční praxi
Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu je jediným pramenem, který obsahuje výlučně judikaturu vycházející z kolektivní procedury upravené zákonem. Jejím vydavatelem je Nejvyšší soud České republiky. Výběr...