Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Selhání subjektů finančního trhu

Selhání subjektů finančního trhu

Lukáš Zrůst

Monografie komplexně a srozumitelně analyzuje selhání subjektů finančního trhu s ohledem zejména na bankovní instituce a řešení finanční krize bankovního systému spolu s konkrétními způsoby jeho řešení.
Nejdříve se autor...

Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář

Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář

Irena Holcová, Veronika Křesťanová, Adéla Faladová, Jan Kříž, Tomáš Dobřichovský, Petra Žikovská, Zuzana Císařová, Alexandra Wünschová Pujmanová

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k...

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Ondřej Závodský, Martin Svoboda

Předkládaný komentář zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon č. 219/2000 Sb.), který je jedním z nejhůře uchopitelných zákonů v legislativě České republiky, je dílem autorů JUDr....

Selhání subjektů finančního trhu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Selhání subjektů finančního trhu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Lukáš Zrůst

Monografie komplexně a srozumitelně analyzuje selhání subjektů finančního trhu s ohledem zejména na bankovní instituce a řešení finanční krize bankovního systému spolu s konkrétními způsoby jeho řešení.
Nejdříve se autor...

Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Irena Holcová, Veronika Křesťanová, Adéla Faladová, Jan Kříž, Tomáš Dobřichovský, Petra Žikovská, Zuzana Císařová, Alexandra Wünschová Pujmanová

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k...

Smlouvy přípravného druhu – 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu – 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde...

Smlouvy přípravného druhu – 2. vydání (E-kniha)

Smlouvy přípravného druhu – 2. vydání (E-kniha)

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde...

Smlouvy přípravného druhu – 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Smlouvy přípravného druhu – 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde...

Praktikum z práva životního prostředí (E-kniha)

Praktikum z práva životního prostředí (E-kniha)

Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Aleš Mácha

Praktická příručka nejen pro studenty právnických fakult, na jednotlivých případech jsou ilustrovány jednotlivé oblasti práva životního prostředí.
Autoři originálně pracují s reálnými případy a v každé kapitole najdou...

Praktikum z práva životního prostředí

Praktikum z práva životního prostředí

Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Aleš Mácha

Praktická příručka nejen pro studenty právnických fakult, na jednotlivých případech jsou ilustrovány jednotlivé oblasti práva životního prostředí.
Autoři originálně pracují s reálnými případy a v každé kapitole najdou...

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (E-kniha)

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (E-kniha)

Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční...

Zástavní právo - 3. vydání (E-kniha)

Zástavní právo - 3. vydání (E-kniha)

Lukáš Vymazal

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se...

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR

Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční...

Zástavní právo - 3. vydání

Zástavní právo - 3. vydání

Lukáš Vymazal

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se...

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční...

Zástavní právo - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zástavní právo - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Lukáš Vymazal

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se...

Poručenství a jiné formy péče o dítě (E-kniha)

Poručenství a jiné formy péče o dítě (E-kniha)

Anna Fidrmucová

Komparativní monografie kritickým pohledem představuje legální rámec možných způsobů řešení životních situací, v nichž dochází ať už k objektivní, či subjektivní nemožnosti rodičů dostát povinnostem vyplývajícím pro...

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (E-kniha)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (E-kniha)

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké...

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké...

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké...