5. 11. 2019
ID: 109899

Aktuální problémy v exekučním řízení

Zdroj: JČP Praha

Výbor Pražského sdružení JČP připravil v souladu se svým posláním a stanovami v II. pololetí 2019 pro své členy a širší právnickou veřejnost odborný seminář s aktuální právní problematikou, na který Vás srdečně zve. Seminář je zaměřen na dopady četných novelizací exekučního řádu i občanského soudního řádu do exekučního řízení a časovou působnost těchto novel.

Datum akce:
5. 12. 2019, 9:00 - 14:00 hod.

Místo konání:
Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1,
č. dveří 38, přízemí

Pořadatel:
JČP Praha


Aktuální problémy v exekučním řízení


Přednášející:

JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze


Zaměření semináře:

Seminář je zaměřen na dopady četných novelizací exekučního řádu i občanského soudního řádu do exekučního řízení a časovou působnost těchto novel s obsahem:

Aktuální exekuční problémy – Účast manžela povinného v exekuci a postih jeho účtu – Postih SJM – Náklady exekuce – Střet exekuce a insolvence – Exekuce rozhodčího nálezu – Exekuce notářského zápisu – Střet exekucí – Nejnovější judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.

Diskuse a odpovědi na dotazy.


Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz