12. 2. 2019
ID: 108856

Čím bude rok 2019 pro litigation finance?

Zdroj: shutterstock.com

Obor litigation finance zažíval i v roce 2018 značný růst a zvyšující se popularita znamenala příliv miliard dolarů od hedgeových fondů, angel investorů a investorů institucionálních. Leader trhu, Burford Capital, poznamenal, že se litigation finance stalo běžnou součástí každodenního právně-ekonomického byznysu a dodal, že objem nových investic se meziročně zvýšil trojnásobně.

Pro LitFin byl v České republice rok 2018 startovním, ale již během několika měsíců fungování se prokázalo, že lze na trend litigation finance nastolený v zemích jako jsou USA, Velká Británie či Austrálie úspěšně navázat i uprostřed Evropy.

LitFin, subjekt otevírající trh litigation finance v CEE, se velice rychle etabloval a získal oprávněnou pozornost velkých institucí a předních advokátních kanceláří, s nimiž navázal individuální formy spolupráce. Je to pochopitelné, neboť při správném nakládání s myšlenkou litigation finance, mohou všechny strany do celého procesu zahrnuté odcházet s vítězným pocitem.

Litigační finančník funguje jako prvek vyvažující, či dokonce zcela eliminující rizika, jež plynou z dlouhých a nákladných soudních sporů. Advokátní kanceláře se nemusí obávat o svoji odměnu, kterou po celou dobu zajišťuje finančník. Financované společnosti zase o prohru ve sporu, neboť i v takovém případě nese náklady on.

LitFin neunikl také mediální pozornosti, takže si lze více o výhodách litigation finance přečíst v rozhovoru Lidových novin s Marošem Kravcem, ředitelem společnosti pro střední Evropu.

V roce 2019 se bude obor litigation finance nepochybně těšit stále větší obliby a podpory ze strany klientů a investorů. Ale pokusme se učinit hlubší predikci.

Celosvětově více hráčů

Dá se předpokládat, že se ve světě objeví několik nových hráčů, kteří se pokusí na trh litigation finance proniknout. V současnosti existují nízké desítky subjektů, jež se financováním soudních sporů zabývají. Nutno podotknout, že v CEE je LitFin zatím jediným takovým subjektem a s ohledem na poměrně velké překážky pro vstup na konkurenční trh (nutnost mít právní, ekonomické, technické a silné finanční zázemí) neočekává zásadní změny v počtu podobných společností v přímém konkurenčním prostředí.

Neustálý ekonomický růst


Obor litigation finance od svého vzniku cca 10 let nazpět každým rokem navyšuje objem finančních prostředků, jež míří na financování soudních sporů a zároveň navyšuje zisky pro litigační finančníky a investory. Burford Capital meziročně v roce 2018 navýšil čistý zisk ze 142 mil. USD na 166 mil. USD, tedy o 17 %. LitFin v současnosti financuje žaloby přesahující 80 mil. EUR, s dalším pipeline sporů ve výši 130 mil. EUR, přičemž toto číslo může v roce 2019 značně narůstat. Např. nyní již mohou LitFin kontaktovat obchodníci (typicky obchody, restaurace, hotely, čerpací stanice), kteří přijímali v letech 1992 až 2013 platby kartami, neboť MasterCard a VISA k transakcím stanovovaly neoprávněné poplatky. Výše odškodnění může dohromady dosahovat několik miliard korun.

Hromadné žaloby

LitFin intenzivně sleduje vývoj úvah o hromadných žalobách, které v dubnu 2018 dostaly reálnějších obrysů v podobě schváleného věcného záměru zákona o hromadných žalobách a následně i směrnice EU o zástupných žalobách. Dle Ministerstva spravedlnosti by mělo být vládě v březnu předloženo paragrafové znění. Institut hromadných žalob bude pro ochranu práv spotřebitelů významným prvkem k účinné obraně. Společně se silným finančním partnerem může skupina poškozených vyvinout dostatečný tlak na škůdce, a domoci se snadněji a ve výsledku podstatně levněji spravedlivého odškodnění. Role litigačního finančníka, jenž celý proces hromadné žaloby zafinancuje, bude jen těžce zastupitelná.

Seberegulace


Lze očekávat, že přední světoví litigační finančníci budou spolupracovat na prohloubení společných etických pravidel zajišťujících udržitelné postupy financování i do budoucích let. Společnost LitFin si je vědoma potřeby seberegulačních pravidel, propracovaného risk managementu a compliance procesů, které neustále zdokonaluje. Pro zajímavost lze uvést, že založila spolek CASALF (Czech and Slovak Association of Litigation Funders), který přijal etická pravidla vytvořená na podkladu Code of conduct for Litigation Funders vypracovaná britskou agenturou Civil Justice Council.

Vhodné i pro menší investory

Litigation finance byl až do nedávné doby financován zejména přílivem multimilionových investic ze stran fondů. Litigační finančníci se zároveň zaměřovali na spory s hodnotu minimálně několik desítek milionů dolarů. Ale časy se mění a objevují se subjekty, jež umožňují prostřednictvím interních crowdfundingových investičních platforem vložit do litigation finance signifikantně nižší částky. Po jednotlivých investicích např. o jednotkách tisíců dolarů lze investovat i do „single cases“ s příslibem predikovaného výnosu. LitFin zvažuje podobné otevření on-line prostoru i pro menší investory, což může být jedním ze způsobů, jak celou myšlenku v roce 2019 představit ještě širší skupině lidí.


Více informací naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz