15. 2. 2017
ID: 105182

DEAL MONITOR

Zdroj: shutterstock.com

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Allen & Overy

Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala poradenství společnosti MTG Broadcasting AB ohledně prodeje jejího 50% podílu v české komerční televizní společnosti FTV Prima Holding. Pražský tým Allen & Overy vedla seniorní advokátka Magda Pokorná spolu s korporátním counselem Prokopem Vernerem, kteří koordinovali práci na transakci, za asistence advokátky Ivy Bilinské a koncipienta Martina Bytčanka.


Baker McKenzie

Advokátní kancelář Baker McKenzie poskytovala poradenství Československé obchodní bance v souvislosti s poskytnutím úvěru společnosti Denemo Media za účelem financování akvizice 50% podílu ve druhé největší české soukromé televizní společnosti, FTV Prima Holding, od švédské společnosti Modern Times Group (MTG). Hodnota transakce, která podléhá schválení českých regulatorních orgánů a k jejímuž uzavření by mělo dojít v prvním čtvrtletí roku 2017, dosáhla 116 milionů EUR. Pražský tým Baker McKenzie, který poskytoval poradenství ohledně tohoto financování, vedl partner Libor Basl a jeho členy byli advokát Lukáš Hron a advokátní koncipienti Dušan Hlavatý a Petr Vojtěch.


CMS

CMS poskytovala právní poradenství společnosti Mid Europa Partners v souvislosti s prodejem Alpha Medical. Mid Europa Partners, jež je vedoucím private equity investičním fondem ve střední a východní Evropě, uzavřela dohodu o prodeji Alpha Medical společnosti Unilabs. Alpha Medical je jedním z největších provozovatelů sítě zdravotnických laboratoří v Česku a na Slovensku. Nyní je transakce předmětem schvalování příslušnými úřady a její uzavření se předpokládá na druhé čtvrtletí roku 2017. Tato transakce je největší transakcí v oblasti zdravotnických služeb ve střední a východní Evropě od roku 2008. A jedná se také o největší private ecquity prodej v České a Slovenské republice od roku 2014, kdy fond Mid Europa Partners prodal svůj podíl v T-Mobilu. V souvislosti s prodejem radili právníci z pražské advokátní kanceláře CMS: Helen Rodwell, Patrik Przyhoda a Frances Gerrard.


Dentons

Globální právní firma Dentons poskytla právní poradenství realitní skupině CPI Property Group při akvizici portfolia 11 nemovitostí od společnosti CBRE Global Investors. Transakce podléhá schválení příslušných úřadů pro ochranu hospodářské soutěže v České republiace a Maďarsku, ke kterému by mělo dojít během prvního čtvrtletí letošního roku. Součástí portofolia, které nabízí celkem 265 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch, jsou obchodní centrum Olympia a Retail Park v Plzni, obchodní centrum Nisa v Liberci a multifunkční komplex Zlatý Anděl v Praze; dále multifunkční Andrássy Complex, obchodní centra Polus a Campona a dva hypermarkety Intersparu v Maďarsku; obchodní centrum Ogrody v Polsku; a obchodní centrum Felicia v Rumunsku. Jednání za CPI Property Group vedl Evan Z. Lazar, jeden z vedoucích globální realitní skupiny Dentons, společně s kolegy Stewartem Middlemanem a Markétou Tvrdou, všichni z pražské kanceláře Dentons. Na transakci se podíleli také právníci z kanceláří Dentons v Londýně, Budapešti, Varšavy a Bukurešti, zejména Judit Kővári, Marcell Szőnyi, Monika Sitowicz, Łukasz Zwiercan, Perry Zizzi, Bogdan Papandopol a další.


Felix a spol.

Advokátní kancelář Felix a spol. poskytovala prostřednictvím partnerské advokátní kancelář RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Německo, společnosti Zhongding Europe GmbH v rámci akvizice společnosti Tristone Flowtech France S.A.S, jež je mj. jediným společníkem společnosti Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o., právní poradenství zahrnující předsmluvní prověrku (due diligence) české dceřiné společnosti a podporu při přípravě smluvní dokumentace. Společnost Zhongding Europe GmbH je součástí významné mezinárodní společnosti Anhui Zhongding Holding (Group) Co.,Ltd. zabývající se zejména produkcí gumových a plastových výrobků, strojů a forem, přičemž akvizicí společnosti Tristone Flowtech France S.A.S významně rozšířila svůj podíl na evropském trhu. Česká společnost Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. je významným zaměstnavatelem v Hrádku nad Nisou a její obrat v roce 2015 překročil 1 mld. Kč. Právní servis pro uvedenou transakci poskytnul tým Felix a spol. pod vedením Tomáše Pekárka.


Glatzová & Co.

Glatzová & Co. poskytla právní poradenství společnosti Denemo Media s.r.o. při akvizici polovičního podílu ve skupině Prima Group od švédské společnosti Modern Times Group (MTG). Kupní cena podle tiskové zprávy vychází z ocenění celé mediální skupiny, jejíž hodnota dosahuje 237,4 milionu eur (asi 6,4 miliardy korun). Vlastníkem Denemo Media s.r.o. jsou firmy Alphaduct, a.s. (75 %) a GES Media Asset, a.s. (25 %). Skupina Alphaduct, a.s. je vlastněna Vladimírem Komárem a společnost GES Media Asset, a.s. je členem skupiny GES Group podnikatele Ivana Zacha, která ovládá druhý 50% podíl ve skupině Prima Group. Transakci ještě musí posoudit antimonopolní úřad.
 
Glatzová & Co. poskytla právní poradenství společnosti ES Rubber při akvizici většinového podílu ve společnosti Profily s.r.o.
 
Glatzová & Co. poskytla poradenství společnosti Oracle, jedné z největších softwarových firem světa, ohledně českých právních aspektů akvizice start-upu Apiary. Hodnota transakce se pohybuje v nízkých jednotkách milliard korun a v českých podmínkách je mimořádná. Apiary funguje už 6 let a v kancelářích v Praze a San Francisku zaměstnává 33 lidí. Jejich produktem je softwarový nástroj pro tvorbu rozhraní pro vývojáře.  

Glatzová & Co. poskytla právní poradenství Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s poskytnutím investičního úvěru ve výši 15,000,000 EUR na nemovitostní projekt skupině PPF.
 

Havel, Holásek & Partners

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytla komplexní právní poradenství finanční skupině Penta Investments při prodeji 100% majetkových účastí ve společnostech AB Facility v České republice a Slovenské republice. Novým vlastníkem se stala společnost ATALIAN CZ, přední poskytovatel služeb souvisejících se správou a údržbou objektů a nová jednička na trhu v oblasti facility managementu v obou zemích. Hodnotu transakce, jejíž vypořádání proběhlo dne 30. 1. 2017, se obě strany rozhodly nezveřejňovat.  

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytla komplexní právní poradenství investičnímu fondu PBW II Real Estate S. A., který spadá do portfolia společnosti AEW Europe, jednoho z největších evropských správců investic do komerčních nemovitostí. Poradenství se týkalo prodeje 100% podílu ve společnosti Smíchov Gate, s.r.o. vlastnící kancelářskou budovu Smíchov Gate na Praze 5 – Andělu. Novým majitelem budovy se stala společnost Redside. Hodnotu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat.   

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytla komplexní právní poradenství společnosti PressMedia, s. r. o. při nákupu 70% podílu ve společnosti Valmont s.r.o. Ta pod značkou Tabák Valmont provozuje v České republice síť s více než 100 exkluzivními maloobchodními prodejnami tisku, tabákového zboží a značkového alkoholu. Transakce bude vypořádána v prvních měsících tohoto roku. Hodnotu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat.


Rödl & Partner

Kancelář Rödl & Partner poskytovala své poradenské služby privátním akcionářům společnosti Seco GROUP a.s. při úspěšné M&A transakci v hodnotě přesahující 135 mil. korun. Je třeba zdůraznit, že společnost Seco GROUP a.s., která patří mezi významné výrobce zemědělské techniky v České republice, zůstala ve vlastnictví ryze českých subjektů. Vzhledem k tomu, že společnost Rödl & Partner poskytuje interdisciplinárními služby v oblasti práva a daní, byla schopna připravit vhodný model celé transakce a vypracovat komplexní transakční dokumentaci.


SAMAK právo & daně

Poradenská skupina SAMAK zastupovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. při přípravě a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování akvizice obchodní společnosti STS Olbramovice, spol. s r.o., zabývající se výrobou zemědělské techniky, především malosériových zemědělských strojů pro živočišnou výrobu. Nákup 100% podílu v STS Olbramovice, spol. s r.o. je první uskutečněnou transakcí obchodní společnosti SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  SkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů, který se na českém trhu etabloval v druhé polovině roku 2016 a který si klade za cíl vybudovat průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Spoluinvestorem transakce je společnost RSJ Investments SICAV. Tým SAMAK tvořil Zdeněk Mikuláš a Marcel Janíček.


Schönherr

Advokátní kancelář Schönherr poskytla právní poradenství společnosti Franz Haniel & Cie. GmbH („Haniel“) v České republice, Polsku, Rakousku a Slovensku, společně s kanceláří Glade Michel Wirtz, a to v souvislosti s vytvořením společného podniku s Rentokil Initial plc („Rentokil Initial“) za účelem vytvoření předního poskytovatele pracovních oděvů a služeb v oblasti hygieny v Evropě. Společný podnik bude vytvořen na základě převodu závodů Rentokil Initial do CWS-boco, společnosti vlastněné Haniel. Smlouva, na základě které bude společný podnik vytvořen, byla podepsána 15. prosince 2016. Po získání kontinentálního evropského podniku od Rentokil Initial působícího v oblastech hygieny, pracovních oděvů a čištění prostor, bude společnost Haniel držet okolo 82% akcií podniku, zatímco Rentokil Initial přibližně 18%, za které obdrží okolo 520 milionů EUR v hotovosti s výhradou provozního kapitálu a dalších vyrovnání. Transakce bude dle předpokladu dokončena v polovině roku 2017 po schválení příslušných úřadů pro ochranu hospodářské soutěže. Tým kanceláře Schönherr, který se na poskytnutí služeb společnosti Haniel podílel, byl veden Florianem Kusznierem (partner, Vídeň, corporate/m&a) za Rakousko, Vladimíra Čížka (partner, Praha, corporate/m&a) za Českou republiku, Pawela Halwy (partner, Varšava, corporate/m&a) za Polsko a Soňi Hekelové (partnerka, Bratislava, corporate/m&a) za Slovensko.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz