10. 8. 2017
ID: 106235

Dvořák Hager & Partners v Praze posiluje nová advokátka

Zdroj: Dvořák Hager & Partners

Od 1. srpna 2017 se advokátkou advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners v Praze stala Martina Šumavská. Martina spolupracuje s naší kanceláří od roku 2014 a v červnu tohoto roku úspěšně složila advokátní zkoušku.

Martina Šumavská

Martina Šumavská


Martina se ve své praxi zaměřuje zejména na oblast pracovního práva, cizineckého práva, správního práva a obchodního práva. Zkušenosti má rovněž v oblasti soudních sporů.

Martina vystudovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni a studovala také na Universidad Pablo de Olavide v Seville. Kromě češtiny hovoří anglicky a španělsky.


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:    +420 255 706 500
Fax:    +420 255 706 550
e-mail:    praha@dhplegal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz