24. 5. 2017
ID: 105939

Jaké byly zákony v roce 2016?

Zdroj: epravo

V roce 2016 vyšlo ve Sbírce zákonů celkem 466 publikací. Stačí jen namátkou připomenout některé z nich: nový zákon o zadávání veřejných zakázek, nový zákon o spotřebitelském úvěru, nový zákon o centrální evidenci účtů či nový zákon o hazardních hrách. Proměnil se zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, trestní zákoník i trestní řád.

Více k dostupné >>> zde.

Miroslav Chochola, epravo


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz