2. 7. 2019
ID: 109571

Letectví je krásné životní poslání i koníček mnoha Čechů, ale pozor na rizika

Zdroj: RENOMIA, a.s.

Podnikání v letectví je jedno z nejnáročnějších, co se týče bezpečnosti a získání příslušných certifikací. Nejen pro výrobní firmy, ale i pro podnikatelské subjekty v letectví je nutné sjednat kvalitní a efektivní pojistnou ochranu. RENOMIA samozřejmě nepojišťuje jen výrobce letadel a komponentů, ale veškeré podnikatele i jednotlivce, kteří mají své letadlo.

Pojištění se tak týká domácích přepravců, privátních provozovatelů letadel, vrtulníků, provozovatelů a vlastníků letišť, nebo poskytovatelů služeb souvisejících s letectvím – ať už je to servis či hangárování letadel, provoz letiště, plnění paliva do letadla, dodávky cateringu na paluby letadel.

Kromě ochrany samotného majetku se nejčastěji pojišťuje odpovědnost za způsobenou škodu, konkrétněji pak za škodu způsobenou provozem letadla. Důležité je samozřejmě stanovit adekvátní pojistnou částku. Jednu věc sice říká zákonný předpis, ale důležité je nezapomenout také na pojistné plnění na újmu na zdraví či život pasažérů. A pokud jsou na palubě cizí státní příslušníci, je nutné počítat s případnými vysokými nároky na odškodnění.

Letadlo vlastníka také často provozuje-spravuje jiný provozovatel, letadlo se nepoužívá jen pro soukromé lety, ale na letadle létají cizí piloti, piloti-žáci ve výcviku (riziková skupina). Havarijním pojištěním se tak eliminují významné finanční škody, které mohou vlastníka letadla při nehodě letadla zasáhnout, a to ať v případě totální škody a/nebo i v případě dílčích škod na letadle, kde rozhodujícím faktorem na výši pojistného plnění je mimo jiné také sjednaná spoluúčast. Ale i s tímto kritériem lze v pojištění účelně pracovat, a nastavit tak vhodnou spoluúčast i s ohledem na cenu pojištění.

Výhodou spolupráce s pojišťovacím makléřem, jako je RENOMIA, je, že makléř pracuje vždy v zájmu klienta. Naši klienti si na nás cení klientský přístup, kdy máme nejen perfektní znalost daného oboru, ale diskutujeme s nimi do detailu jejich potřeby, co by bylo „hezké mít v pojištění“, a pomáháme jim tak jak s řízením rizik, tak i s likvidací případných škod. Samozřejmostí je pak předložení celé řady nabídek a u robustních pojistných programů spolupracujeme s partnery na celém světě, abychom našli to nejlepší řešení na míru potřebám každého klienta.


Hana Kulhová
,
vedoucí Oddělení pojištění leteckých rizik

 
Holandská 8
639 00 Brno
 
Tel.:     +420 222 390 888
e-mail:  info@renomia.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz