4. 7. 2019
ID: 109640

Léto u HAVEL & PARTNERS opět ve znamení kariérních posunů: ekonom Milan Brouček povýšil na pozici counsel, Jiří Rahm a Adam Forst se stali seniorními advokáty

Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Dlouhodobě vynikající individuální pracovní výsledky a schopnost týmové spolupráce jsou v naší kanceláři již tradičně i v polovině roku impulzem pro interní kariérní posuny. Od 1. 7. 2019 se v souladu s touto strategií posouvá na pozici counsel Milan Brouček, dosavadní seniorní ekonomický poradce HAVEL & PARTNERS. Řady seniorních advokátů k témuž datu rozšiřují kolegové Jiří Rahm a Adam Forst.

„Milana Broučka, který k nám přišel před třemi lety z generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž, jsme ocenili za úspěšný rozvoj zcela unikátní služby v České republice – propojení soutěžní ekonomie se soutěžním právem. Jiří Rahm má vynikající výsledky u mandátů týkajících se složitých insolvencí a restrukturalizací a Adam Forst je jedním z klíčových advokátů našeho stále se rozvíjejícího specializovaného týmu zaměřeného na zastupování klientů v komplikovaných sporech před soudy a v arbitrážích a skvělým odborníkem v oblasti náhrady újmy a pojistného práva,“ říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel a dodává: „Snažíme se, aby na všech pracovních pozicích i úrovních seniority měli naši lidé perspektivu v podobě kariérního růstu, a to za dobu, která bude v průměru mnohem kratší, než u konkurence.“ 

V současné době má HAVEL & PARTNERS celkem 29 partnerů, z nichž 25 se do této pozice dostalo na základě interního povýšení. Zevnitř kanceláře vzešla i naprostá většina stávajících právniček a právníků zastávajících pozice counsel, vedoucích i seniorních advokátů. Všechny tyto kariérní posuny ukazují, že kancelář dlouhodobě podporuje rozvoj talentovaných kolegyň a kolegů a nabízí jim šanci a prostor pro rychlý kariérní růst.

Za poslední rok také došlo v HAVEL & PARTNERS k dalšímu navyšování mezd a odměn; u koncipientů šlo průměrně o mzdové navýšení o téměř 12 %, odměny advokátů pak byly v průměru navýšeny o cca 7 %. 

Koncentrace na interní personální růst, ale také nárůst platů a výše odměn za uplynulý rok a stabilizace počtu právníků souvisí se zvyšováním efektivity naší kanceláře. Byť nepočítáme s významným navyšováním personální kapacity, i v roce 2019 pokračujeme v náboru špičkových, talentovaných kolegů na všech úrovních seniority. Nadále také investujeme do odborného i manažerského rozvoje všech lidí v HAVEL & PARTNERS.

 
 
 
Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00  Praha 1
 
Tel.:       +420 255 000 111
Fax:       +420 255 000 110
 
PFR 2018
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz