12. 9. 2019
ID: 109979

Letošní ročník Právníka roku bude mít novinku – kategorie PRO BONO bude honorována Cenou Gerhardta Bubníka

Zdroj: Právník roku

Každoročně uděluje Česká advokátní komora (ČAK) ve spolupráci s mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ ceny v rámci celojustiční soutěže Právník roku. Příští rok v lednu to bude za rok 2019 již po patnácté. Tentokrát však s jednou významnou novinkou – zvláštní Cenou Gerhardta Bubníka v kategorii PRO BONO.

Cena Pro bono je oceněním za bezplatně poskytované právní služby potřebným. Tato kategorie byla do soutěže zařazena poprvé přesně před deseti lety a každoročně jsou v ní porotou oceňováni ti právníci, kteří bezplatně pomáhají slabším a zranitelným. Nositeli tohoto titulu z minulých let jsou například pražský advokát Viktor Rossmann, který bezplatně poskytoval právní služby několika desítkám bezmocných důchodců, kteří se dostali do potíží po předváděcích akcích společností, pro něž se mezi slušnými lidmi vžilo označení „šmejdi“. Další laureátkou byla například advokátka Alena Vlachová, která oddlužuje děti z dětských domovů a neustále se této agendě věnuje i na legislativním poli nebo vloni advokát Robert Plicka, jenž bojuje proti nelegálním množírnám psů a za ochranu práv zvířat obecně.

 

Na snímku zleva: Miroslav Chochola, Gerhardt Bubník a Vladimír Jirousek

„Bylo mi líto, že vítězové kategorie, kteří poskytují právní služby, jakkoliv znevýhodněným nebo nemajetným lidem, nedostávají k ceně žádnou finanční odměnu,“ uvedl JUDr. Bubník, který sám během života poskytoval právní služby zdarma mnohokrát, zejména v mezinárodních rodinných kauzách. Proto se rozhodl každoročně tuto cenu dotovat padesáti tisíci korunami.

„Nabídku každoročně poskytovat a trvale zajistit odměnu každému Právníkovi roku v kategorii Pro bono učinil Gerhardt Bubník, aniž by dané ocenění mělo nést jeho jméno. Pořadatelé akce si však nesmírně váží skutečnosti, že s užitím svého jména nakonec přece jen souhlasil. Lepšího donátora, člena Právnické síně slávy, mezinárodně uznávanou kapacitu a čelního propagátora advokátní etiky, si jak ČAK, tak mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ rozhodně nemohly přát,“ zdůrazňují společně předseda ČAK Vladimír Jirousek a předseda představenstva EPPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

Gerhardt Bubník je nejen krasobruslařskou legendou, ale jako první český absolvent Harvardu je i vynikajícím advokátem, rozhodcem a také členem Právnické síně slávy. A možná právě při tomhle prestižním ocenění vznikl nápad na cenu za významnou pro bono aktivitu, která bude navždy spojena s jeho jménem. V den jeho úmrtí vznikne na základě závěti z roku 2005 Nadace Gerhardta Bubníka, z jejíž výnosů bude částka padesáti tisíc dále každoročně na tento účel poskytována.

 

Na snímku zleva: Miroslav Chochola, Gerhardt Bubník, Jan Luhan a Vladimír Jirousek

Z příjmů, které zajistí nemovitost do ní vložená, pak budou pravidelně poskytovány také prostředky na výchovu a vzdělání dětí ze sociálně slabých rodin, nebo na poskytování ubytování bezdomovců v zimních mrazivých dnech, a to v rámci dalších charitativních aktivit G. Bubníka. Jeho donátorská aktivita směrem k Právníkovi roku totiž není ani první, ani ojedinělou. První peníze na zdravotnické a výchovné účely začal pravidelně dávat už od začátku 90. let, například v Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Člověka v tísni, nebo v Domě světla.

Také na Českou advokátní komoru už v minulosti G. Bubník myslel, když jí odkázal již před několika lety obraz Hradčan v Praze jako symbolické poděkování svému profesnímu stavu. „Jsou stovky advokátů, kteří dobře vydělávají, ale svoji komoru vůbec nepodporují, přitom, pokud je člověk úspěšný, měl by něco společnosti i své profesi vracet,“ konstatoval Gerhardt Bubník při slavnostním setkání se členy představenstva ČAK (a dalšími) a při přebírání advokátního vyznamenání dne 10. září 2019 na půdě Kaňkova paláce.

Při této slavnostní příležitosti byl advokátním vyznamenáním oceněn i JUDr. Jan Luhan, advokát, dlouhodobě pracující, a právě končící předseda Zkušební komise ČAK.

Text a foto: Redakce AD


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz