11. 10. 2017
ID: 106502

Nový koncept řešení úpadku podnikatelů a korporací

Zdroj: Pražský právnický podzim 2017

Zveme vás na sympozium Nový koncept řešení úpadku podnikatelů a korporací

 27. října 2017 od 9.00 do 13.00 hod.
 Vlastenecký sál Karolina,
 Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město
 
Záštitu nad projektem převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

Sympozium je zařazeno do projektu Pražský právnický podzim 2017, který pořádá Stálá konference českého práva, s. r. o.

S účinností od 1. 7. 2017 působí pod č. 64/2017 Sb. významná novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která nově defi nuje úpadek podnikatele. Důsledky pro soudní praxi budou nepochybně závažné. Tato otázka (institut tzv. mezery krytí, obecná fi kce insolvence dlužníka, specifi cká fi kce pro podnikatele) je hlavním tématem připravovaného sympozia. Dalšími tématy budou majetkové sankce vůči členům orgánů obchodních korporací, náhrada škody pro pozdní dodání insolvenčního návrhu, problematika koncernových věřitelů a další otázky, které jsou spojeny s novým konceptem řešení úpadku podnikatelů a korporací, doplněné o zkušenosti z praxe a aktuální závěry judikatury.

Předpokládáme účast předních odborníků v této sféře:
JUDr. Michala Žižlavského, člena představenstva ČAK a předsedy Rady expertů Asociace insolvenčních správců, JUDr. Zdeňka Krčmáře, soudce Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Františka Kučery, soudce Vrchního soudu v Praze, doc. JUDr. Bohumila Havla z Ústavu státu a práva AV ČR, Mgr. Adama Sigmunda, partnera kanceláře AK Zizlavsky, a dalších.

Sympozium řídí JUDr. Daniela Kovářová, předsedkyně redakční rady Rodinných listů.

Organizační informace
Časový harmonogram sympozia: 8.30–9.00 – prezence; 9.00–13.00 – sympozium (s přestávkami na kávu).
Informace o platbě: Základní účastnický poplatek 800 Kč včetně DPH. Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní účet pořadatele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 27101.
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@skcp.cz, fax: 257 223 010. Daňové doklady zasíláme poštou.

Přihláška k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz