9. 1. 2019
ID: 108679

Novým společníkem advokátní kanceláře Felix a spol. se od 1. ledna 2019 stává JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., přední specialista na pracovní právo a ochranu osobních údajů

Zdroj: Felix a spol.

Jakub Morávek je od roku 2009 členem Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy, v současné době zde působí jako tajemník a odborný asistent. Do roku 2012, kdy posílil tým Felix a spol., působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve své advokátní praxi se specializuje zejména na oblast práva pracovního, ochranu osobních údajů a na související právní obory.

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Společně s kolegou Jakubem Morávkem, který působí i v akademické a legislativní sféře, se nám podařilo vybudovat pracovněprávní specializaci na té nejvyšší úrovni a těší mě, že našim klientům umíme poskytnout stoprocentní servis." uvedla Jana Felixová, partnerka Felix a spol. 

Jakub je zároveň místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, je činný v jedné z pracovních komisí Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a v odborných orgánech České advokátní komory. Věnuje se vědecké činnosti, pravidelně přispívá do odborných periodik a je autorem řady odborných publikací. K problematice ochrany osobních údajů a k úpravě pracovněprávních vztahů vede odborná školení a semináře. 

Partnerstvím ve Felix a spol. pro mě nastává nová pracovní etapa. Vážím si toho, že své jméno mohu spojovat s respektovanou advokátní kanceláří, která za dvacet osm let své existence dosáhla řady významných úspěchů." uvedl Jakub Morávek. 

Jakub je ženatý, volný čas věnuje svým třem dětem, mezi jeho koníčky patří sport, zejména kolektivní sporty všech druhu. U Nikolajky 5, 
150 00 Praha 5

Tel.:     +420 251 081 111
e-mail:  akfelix@akf.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz