13. 2. 2018
ID: 106944

Odměňování statutárních orgánů – prakticky a na příkladech. Jak vytvořit podmínky obdobné pracovnímu poměru? Jak se vyhnout souběhům funkcí?

Zdroj: Randls Training

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se musíte zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.
Dozvíte se také, jaké se v současnosti vyskytují názory na (ne)možnost souběhu funkcí, které z nich převládají, koho ve vaší společnosti se „zakázaný“ souběh funkcí může týkat a jaké s sebou nese následky a rizika. Podrobně se budeme zabývat rozlišnostmi mezi pracovním poměrem a vztahem statutárního orgánu a společnost. Vysvětlíme Vám, se jak nejlépe připravit a zpracovat smlouvy o výkonu funkce, aby vyhovovaly právním předpisům a současně byly přijatelné pro společnost i členy statuárních orgánů.
Podstatnou částí školení bude samozřejmě jako vždy diskuse, kde zodpovíme dotazy, a společně se zamyslíme nad efektivním řešením konkrétní situace.


 27. 2. 2018
 9:00 - 13:00
 školicí centrum Randls Training
 Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4


Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz