19. 6. 2019
ID: 109554

Pražská kancelář Dentons se stala partnerem a poskytla pro bono právní poradenství Nadačnímu fondu Eduzměna v souvislosti s jeho založením a nastavením pravidel jeho fungování.

Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Fond se soustředí na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.

Nadační fond založily čtyři české nadace (Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF) a postupně jej rozšiřují další dárci (více na https://eduzmena.cz).

Ze studie "Analýza výzev vzdělání v České republice", kterou si nechal zpracovat Nadační fond Eduzměna, vyplývá, že téměř třetina (32 %) českých žáků nerada chodí do školy, což je nejvíce ze zemí OECD. Pouze polovina české veřejnosti je spokojena se stavem škol. Zároveň polovina učitelů vykazuje příznaky vyhoření. Pouze 30 % času věnují ředitelé tomu nejdůležitějšímu – pedagogickému vedení školy a 60 % základních škol nemá zřizovatele kvalifikovaného ve vzdělávání. Čísla ukazují, že jsou oblasti, které je třeba v českém školství změnit. Nadační fond Eduzměna hodlá na tento stav reagovat a najít řešení společně s těmi, kteří mají chuť spolupracovat.

Jiří Tomola, pro bono partner pražské kanceláře Dentons, vedl tento projekt s podporou partnerky Markéty Tvrdé. Na projektu dále spolupracovali, advokát Vojtěch Novák a advokátní koncipient Petr Müller.

 
 
V Celnici 6
110 00 Praha 1
 
Tel.:       +420 236 082 111
Fax:       +420 236 082 999
e-mail:    prague@dentons.com
 
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz